Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Τοπείρου με 13 θέματα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου κα Ελένη Πολυχρονιάδου καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29 η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Προμελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου». (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Πάλλα Έλλη)

Διαγραφή τιμολογίων βάσει του άρθρου 90 του Ν. 2362/95. (Εισηγήτρια: Πάλλα Έλλη)

Οικονομική Ενίσχυση απόρων Δήμου. (Εισηγήτρια: Καλπάκη Θεοδούλη)

Έγκριση Γ΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» οικονομικού έτους 2015. (Εισηγήτρια: Λερίδου Σοφία)

Καθορισμός ειδικότητας και αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν στο Δήμο για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2015-2016. (Εισηγητής: Κιοσσές Ιωάννης)

Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΔΑΝΞ και Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ορισμός πρακτικογράφου της Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ορισμός πρακτικογράφου Εκτελεστικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση χορήγησης άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία Τοξοτών. (Εισηγητής: Γρηγοριάδης Γεώργιος).

Σχετικά Άρθρα