Κύριο ΘέμαΤελευταία ΝέαΤοπικά νέα

Το θέμα του νέου «βατερλό» στο κάμπινγκ Μυρωδάτου… θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων το απόγευμα της Παρασκευής

abdhra synedriash (2)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπυρίδων Γαλανόπουλος καλεί τα μέλη του σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 26η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση επί κατατεθέντος αιτήματος του Τσολακίδη Βασιλείου επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, που αφορά το κάμπινγκ Μυρωδάτου. (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος).
 2. Συζήτηση επί κατατεθέντος αιτήματος του Αντωνιάδη Κωνσταντίνου Δημοτικού Συμβούλου επικεφαλής συνδυασμού ελάσσονος μειοψηφίας. (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος).
 3. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΛΕΡΟΥ». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 4. Έγκριση της 2ης Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εκτέλεση έργων οδοποιίας στα Ο.Τ. 34 έως 41 στον οικισμό του Μαγικού» προϋπολογισμού 2.400.000,00 € που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. (Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ). (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 5. Έγκριση της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 6. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγού, Δημοτικό Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Σουνίου» από την εταιρία «Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε.» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Έγκριση της αριθ. 31/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων οικονομικού έτους 2015» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 8. Έγκριση της αριθ. 35/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» που αφορά την «έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).
 9. Έγκριση της αριθ. 20/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων οικονομικού έτους 2014». (εισηγητής: Γουλινάκης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου).
 10. Έγκριση της αριθ. 87/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑA) που αφορά την μετονομασία τιμολογίου χρέωσης της ΔΕΥΑΑ. (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΥΑ).
 11. Έγκριση της αριθ. 84/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑA) που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΑ. (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΥΑ).
 12. Ανανέωση της άδειας της επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών Δόμπρου Φρειδερίκης του Κωνσταντίνου (εισηγήτρια Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).
 13. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος).
 14. Έγκριση 6ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2015. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).
 15. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που εργάζονται στην Υπηρεσία της Καθαριότητας του Δήμου. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).
 16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αβδήρων με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ ΞΑ. ΑΕ ΟΤΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος),
 17. Εξωδικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση δίκης. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά Δικηγόρος και Νομικός του Δήμου).
 18. Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 19. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2015» Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 20. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχιακού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 21. Εξέταση αιτήματος του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» (απόφαση 36/2015) για έκτακτη οικονομική ενίσχυση με ποσό 15.000,00 €. (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

 

Σχετικά Άρθρα