ΕπιστολέςΤελευταία Νέα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

fotiadhs nikos

Γιορτάζουμε και φέτος, με απόφαση της Πολιτείας, την «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».

Ο όρος “Εθνική Αντίσταση” εμφανίζεται κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην κατεχόμενη από τις δυνάμεις του Άξονα Ευρώπη και δηλώνει τον αγώνα που διεξήγαγαν οι υποταγμένοι λαοί με σκοπό:

Α. Να αντιταχθούν στην επιβολή της “Νέας τάξης Πραγμάτων” του Ναζισμού και του Φασισμού.

Β. Να περιφρουρήσουν την ζωή και την αξιοπρέπεια των κατακτημένων.

Γ. Να φθείρουν τις δυνάμεις κατοχής και να υποβοηθηθεί έτσι ο συμμαχικός αγώνας και         

Δ. Να απελευθερωθούν οι κατακτημένες χώρες.

Ειδικότερα για την Ελλάδα ως “Εθνική Αντίσταση” χαρακτηρίζεται ο Αγώνας απλών Πατριωτών και πολλών Οργανώσεων που διεξήγαγαν οι Έλληνες εναντίον των Γερμανοϊταλών κατακτητών και των Βουλγάρων συμμάχων τους.

ΟΛΟΙ οι ΕΛΛΗΝΕΣ έκαναν Αντίσταση κατά του κατακτητού, πλην των προδοτών, των Γερμανοτσολιάδων και των Βουλγαρογραμμένων.

Η Ιστορία αναφέρει άνω των 250 οργανώσεων που πολέμησαν τον κατακτητή (Γερμανό -Ιταλό και Βούλγαρο) και θυσίασαν νέους και νέες για να αποτινάξουν τα δεσμά της σκλαβιάς και να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι σε μία χώρα Δημοκρατική.

Αναφέρω παρακάτω τις γνωστές Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης που έδρασαν την περίοδο 1941-44, γιατί μόνο την περίοδο αυτή είχαμε “Εθνική Αντίσταση”, μέχρι της απελευθερώσεώς μας από τον κατακτητή και την ύψωση της Ελληνικής Σημαίας στην Ακρόπολη από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου 1944. Όλοι οι επόμενοι ένοπλοι αγώνες των Κομμουνιστών εναντίον του Ελληνισμού μέχρι το 1949, απέβλεπαν στην ανατροπή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και την εγκαθίδρυση της σημαίας με το σφυροδρέπανο.

Άγνωστος Μεραρχία «Χ»-Αγωνιζόμενη Ελλάς – Αλίκη – Απόλλων- Βασιλική Νεολαία Ελλάδος-Βύρωνες- Ελληνική Σοσιαλιστική Ένωση- Εθνικόν Κομιτάτον -Εθνική Δράσις- Εθνικά Επαναστατικά Σώματα-Εθνοκοινωνiκή Επανάστασις-Εθνική Πατριωτική Ένωσις-Ένωσις Πατρίς- Ιερά Ταξιαρχία-Ιερά Φάλαγξ- Κόδρος- Μαλέας-Μίδας 614- Μπουμπουλίνα- Οργάνωσις Ελευθέρων Ελλήνων- Οργάνωσις Ευόρκων Αξιωματικών- Όμηρος- Οργάνωσις Αναστάσεως Γένους- Πατριωτικόν Μέτωπον-Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Συνασπισμός – Πλούτων- Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων- «Ρήλος- Αυλών -Νήσοι- (ΡΑΝ)»- Σκορδίλης – Σπίθα-Στρατιωτική Ιεραρχία- Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών-ν Τρίαινα- Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωσις (ΕΚΚΑ)- Πρωτεύς- Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις (ΠΑΟ) -Υπερασπισταί Β.Ελλάδος – Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) – Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) – Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνα (ΕΣΕΑ).

Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, ο “Γέρος της Δημοκρατίας ” είπε: «Θεωρούμε ιερόν χρέος τον αγώνα για την Εθνικήν μας απελευθέρωσιν. Και θεωρούμε αξίους εθνικής ευγνωμοσύνης όλους τους Αγωνιστές της Ελευθερίας, και το μέγα πλήθος και ανοργάνωτων και ανώνυμων ηρώων και μαρτύρων και τις Εθνικές οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ (Ορεινής Ελλάδος), καθώς και όλες τις άλλες». Την δε 26ην Απριλίου 1944 ως Πρωθυπουργός της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως διεκήρυξε από το Λίβανο: «Μία Πατρίς, μία Κυβέρνησις, ένας Στρατός. Ο Στρατός δεν ημπορεί να ανήκει εις πρόσωπα, ούτε εις κόμματα, ούτε εις οργανώσεις, ούτε εις τάξεις. Ανήκει μόνον εις το Έθνος» (Ο νοών νοήτω).

Την 18ην Οκτωβρίου 1944, μετά την άφιξη της Κυβερνήσεως στην ελεύθερη Ελλάδα, την έπαρση της σημαίας μας στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και την Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, από τον εξώστη του Υπουργείου Συγκοινωνιών στην πλατεία Συντάγματος εξεφώνησε προς τον Ελληνικό Λαό «τον λόγο της Απελευθερώσεως» και είπε μεταξύ άλλων: «Ασπαζόμεθα την ιεράν γην της ελευθέρας Πατρίδος. Οι βάρβαροι, αφού εβεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδήωσαν, επί τρία και ήμισυ έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας αντίστασιν τρέπονται εις φυγήν.

Με το πέρασμα των καιρών, εις το περίλαμπρον έπος της Αλβανίας θα προστεθεί και ο μύθος της καθολικής αντιστάσεως.

Προς τα θύματα των βαρβάρων της Βαλκανικής, τους αδελφούς μας της Μακεδονίας και Θράκης, είτε ευρίσκονται εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας, είτε εις την Ελεύθερη Ελλάδα, είτε παρέμειναν επιτόπου και εδοκιμάσθησαν περισσότερον, η κυβέρνησης, συμμεριζόμενη την βαθυτάτην εθνικήν των συγκίνησιν, τους παρέχει την διαβεβαίωσιν ότι θα είναι στοργικός συμπαραστάτης δια την επάνοδον εις τας ερημωθείσας εστίας των και την αποκατάστασιν της οικονομικής των ζωής.

Η Βόρειος Ήπειρος αποτελεί αναπόσπαστον τμήμα της Ελλάδος. Και έχει προσφάτος καθαγιαστεί και από τους τάφους των ηρώων μας. Τα Δωδεκάνησα θα επανέλθουν εις την Ελλάδα.

Λαέ των Αθηνών. Εορτάζομεν σήμερον την Αντίστασιν. Με βαθυτάτην συγκίνησιν σας απευθύνω τον εγκάρδιον χαιρετισμόν της Πατρίδος.

Και χαιρετίζω επίσης το ηρωϊκόν, μαχόμενον ελευθερούμενον Έθνος.

Ζήτω η Αιωνία Ελλάς

Ζήτωσαν οι μεγάλοι μας Σύμμαχοι.

Ζήτω η Ελευθερία».

Η Εθνική λοιπόν Αντίσταση ανήκει σε όλο τον Ελληνικό Λαό και δεν έχουν το δικαίωμα μερικοί να την μονοπωλούν. Δεν έχουν το δικαίωμα όπως έλεγε ο αείμνηστος Κουτσόγιωργας «δια να ομιλούν».

Τιμή και δόξα στους αθάνατους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, σ’ αυτούς που εγκατέλειψαν οικογένειες, θέσεις, αξιώματα (Αξιωματικούς, Ιερείς, δασκάλους, εργάτες, αγρότες, νέους και νέες ) και θυσιάστηκαν πολεμώντας τον εχθρό (Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους) για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Σ’ όλους αυτούς γνωστούς και αγνώστους, ο Ελληνικός Λαός έδωσε ένα παράσημο που γράφει ΕΛΛΑΣ (Έψιλον – Λάμδα – Λάμδα – Άλφα – Σίγμα, Ελλάδα δηλαδή, με δύο λάμδα και κεφαλαία γράμματα και όχι ΕΛΑΣ).

 

*Το άρθρο αυτό γράφεται για τους Έλληνες Πατριώτες που γνωρίζουν τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και για τους ανιστόρητους, μήπως και διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο, αντιληφθούν ότι αυτή ήταν η ιστορική αλήθεια για την Εθνική Αντίσταση.

 

                                                                                    Αντγος Ε.Α. Νικόλαος Φωτιάδης

Επίτιμος Υδκτης Δ΄ΣΣ

τ. Πρόεδρος Ενώσεως

Αποστράτων Αξκων

Νομού Ξάνθης

 

Σχετικά Άρθρα