ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

Με εικοσιένα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης το απόγευμα της Τετάρτης

Υπηρεσιακά τα περισσότερα θέματα που θα συζητηθούν

 dhmotiko symboylio

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Γιάννης Δρεμσίζης καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 2ου ΑΠ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Γ. Σταύρου 7-15 (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη αιτήματος για προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος επί της οδού Κλεμανσώ (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)

Λήψη απόφασης για την επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4325/15 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου και της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

Τροποποίηση της με αριθμό 55/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση της σύναψης συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα /παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό επιτρεπόμενου αριθμού αδειών και χωροθέτηση για την εγκατάσταση οίκων ανοχής στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ ΞΑ. ΑΕ ΟΤΑ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση (100 δόσεων) της ΔΕΥΑΞ (εισήγηση Βασιλική Μεταξά)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη ποσού στην Νικόλαος Ανδρεάδης & ΣΙΑ ΟΕ (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την από 20/4/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.1 ισόγειου γραφείου στο κέντρο Χονδρεμπορίου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη οφειλής του Γ.Π. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

Οικονομικές ενισχύσεις αθλητικών συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

Σχετικά Άρθρα