Μαυρομιχάλη 6Τελευταία Νέα

Με 47 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα της Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

dhmotiko symboylio xanthis (1)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Δρεμσίζης καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στις 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Έγκριση 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση μελέτης τροποποίησης θεμελίωσης ανατολικού ακρόβαθρου πεζογέφυρας (περιοχή Σαμακώβ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Αποδοχή αιτήματος ή μη του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων (ΕΔΧ ΤΑΞΙ) Ν. Ξάνθης «Άγιος Χριστόφορος» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ» (θέμα εξ’ αναβολής) (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε..Ξάνθης» (θέμα εξ’ αναβολής) (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ.40/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση ορίων μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις θέσεις «Παναγίας Καλαμούς – Ταξιαρχών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ.41/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το A΄ τρίμηνο 2015(εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Τροποποίηση της αριθμ.311/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου & Ειδών Αρτοποιείου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

Έγκριση της αριθμ.4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με «Ψήφιση Ισολογισμού οικ. Έτους 2014» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση της αριθμ.5/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με «Ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2014» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση της αριθμ.43/2015 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σχετικά με 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση της αριθμ.13/2015 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Έγκριση της αριθμ.18/2015 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με τη 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού και μελετητή και καταβολής εξόδων κίνησης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΑ-ΑΝΑΕ (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Επικαιροποίηση της με αριθμό 117/2013 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής» (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.48 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισηγήτρια Μόσχου Στέλλα)

Έγκριση του αριθμ.1/2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Γκριτζίκη Αλεξία Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του αριθμ.2/2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Γκριτζίκη Αλεξία Πρόεδρος Επιτροπής)

Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις του ΚΟΚ (εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Κυριακιδέλη Χαρά)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Κυριακιδέλη Χαρά)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Κυριακιδέλη Χαρά)

Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας)

Λήψη απόφασης για τον ορισμό οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο Σωματείο με την επωνυμία Κέντρο Μελετών «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», για χρήση αυτού ως ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (εισηγήτρια Χατζηνικολάου Αλεξάνδρα)

Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής καλλιεργήσιμης γης του αγροκτήματος Ιωνικού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Ξάνθης για την καλλιεργητική περίοδο πενταετίας από το έτος 2015 έως και το έτος 2019 (εισηγήτρια Χατζηνικολάου Αλεξάνδρα)

 

***Θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για τις νέες αναρτήσεις στο xanthinews.gr ; Απλά κάντε LIKE ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα