Δεν καταργούνται τελικά οι αποκεντρωμένες διοικήσεις… επιλογή με… συνέντευξη!!! - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Face to Face Τελευταία Νέα

Δεν καταργούνται τελικά οι αποκεντρωμένες διοικήσεις… επιλογή με… συνέντευξη!!!

siriza_simaies_9778240084

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ κι όχι γενικό γραμματέα θα έχουν στο εξής οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες παρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί και την προσπάθεια των περιφερειαρχών δεν καταργούνται. Η θέση του συντονιστή θα είναι ανάλογη (και μισθολογικά) μ’ αυτή του γενικού διευθυντή υπουργείου. Ο συντονιστής θα διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για μια πενταετή θητεία που θα μπορεί να ανανεώνεται για μια φορά. Αιτήσεις για την εν λόγω θέση θα μπορούν να υποβάλουν υπάλληλοι του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (έως 62 ετών) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια πραγματικής θητείας στο Δημόσιο, εκ των οποίων τα τρία ως διευθυντές. ΓΙΑ την επιλογή των συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση με βάση πτυχία, γλώσσες, εργασιακή-διοικητική εμπειρία, συγγραφικό έργο, εισηγήσεις σε συνέδρια. Θα προβλέπεται, όμως, και συνέντευξη για να μπορούν τελικά να επιλεγούν «τα δικά μας παιδιά». (Λογικό το βρίσκω… η αξιοκρατία είναι για όταν είμαστε αντιπολίτευση!!!).

Σχετικά Άρθρα