Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Σήμερα η εκλογή του συμπαραστάτη του Περιφερειακού Συμβουλίου

orkomosia paylidh zagnaferh (34)

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συνεδρίου ΑΜΘ θα έχουμε σήμερα και ο πρόεδρος Κώστας Αντωνιάδης καλεί με επιστολή του τα μέλη του να προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 04-03-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1 ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν. 3852 /2010. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.

Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2015. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Adriatic-Ionian 2014-2020. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικής περιοχής. Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Κων/νος Εξακουστός.

Σχετικά Άρθρα