Με σαράντα θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο των Αβδήρων. Αλλάζει ο πρόεδρος στην ΔΕΥΑ - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με σαράντα θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο των Αβδήρων. Αλλάζει ο πρόεδρος στην ΔΕΥΑ

 tsitiridhs

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων κ. Σπύρος Γαλανόπουλος καλεί τα μέλη του σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 25 η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΚΟΥΤΣΟΥ, ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ- ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης: 555.000,00 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 61.606,21 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού διάβασης στο Γρήγορο» προϋπολογισμού 11.970,20 €. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Ε. Σελέρου» προϋπολογισμού 11.000,00 €. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: «Αποτυπώσεις χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου στους Οικισμούς Γενισέας, Αβδήρων, Πόρτο Λάγος Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: «Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις Δημοτικών εκτάσεων στο Αγρόκτημα ΤΕΚΤΩΝ Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις Παιδικού Σταθμού Πετεινού» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» προϋπολογισμού 650.000,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2012ΣΕ28280 – Ο.Π.Σ.Α.Α.: 17654 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Έγκριση Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 44.678,43 € που χρηματοδοτείται  από ΣΑΤΑ 2014 εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στους οικισμούς Σελέρου, Βελοχωρίου, Λευκόπετρας και Γρήγορου του Δ. Αβδήρων» προϋπολογισμού 325.000,00 € στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (Π.Α.Α. 2007-2013). (εισηγητής: Δήμαρχος).

Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 325.000,00 € στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»(Π.Α.Α. 2007-2013). (εισηγητής: Δήμαρχος).

Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση οικισμών Σελέρου, Λευκόπετρας, Βελοχωρίου, Ακάρπου, Φιλίων και Σημάντρων» προϋπολογισμού: 1.211.550 € στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»(Π.Α.Α. 2007-2013).(εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση της αριθ. 7/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων οικονομικού έτους 2015» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση της αριθ. 9/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ του Δήμου». (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρου του ΝΠΔΔ).

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-10-2014 έως 31-12-2014. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2015 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

Επιστροφή αδιάθετων ποσών και τόκων στο πλαίσιο του έργου NAtour.  (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, για κάλυψη  έκτακτων αναγκών (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών στις δομές Βοήθεια στο Σπίτι, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αλλαγής θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του κάμπινγκ Μάνδρας στη «Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων» (Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. Δήμου Αβδήρων). (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Δικηγόρος και νομικός του Δήμου).

Ορισμός ειδικού τέλους αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. (εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

Ορισμός εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή του που θα εκπροσωπούν το Δήμο μας σε Έκτακτες, Τακτικές και τυχόν Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.». (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μύκης και του Δήμου Αβδήρων για παροχή Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος).

Τροποποίηση της αριθ. 21/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση Μελών του Νομικού Προσώπου (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Τροποποίηση της αριθ. 236/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου –Αντικατάσταση του Προέδρου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ). (εισηγητής: Δήμαρχος).

Τροποποίηση της αριθ. 256/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εγγραφή Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Προσδιορισμός μισθώματος σε ακίνητο όπου λειτουργεί το νηπιαγωγείο Σελέρου. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Ορισμός  τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αβδήρων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων  – Κινηματογράφων Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος).

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση επιχορήγησης του Σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου «Σήμαντρα Σπορ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ερυθρός Αστέρας Σελέρου  (εισηγητής: Δήμαρχος).

Εξέταση αιτήματος του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Αίτηση έκτακτης επιχορήγησης χιλίων ευρώ λόγω εκτάκτων αναγκών». (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Κάμπινγκ Μυρωδάτου». (εισηγήτρια: Αθηνά Ιωακειμίδου Δικηγόρος Νομικός του Δήμου).

Συζήτηση επί αιτήσεως με θέμα: «Κατάργηση της νομικής υπηρεσίας» του Δ.Σ. της ελάσσονος μειοψηφίας Αντωνιάδη Κων/νου

Σχετικά Άρθρα