Εμφιαλωμένο νερό προτείνει ο Γιώργος Παυλίδης στους κατοίκους του βορείου Έβρου (λόγο των εκτεταμένων πλημμυρών!) - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Έβρος Τελευταία Νέα

Εμφιαλωμένο νερό προτείνει ο Γιώργος Παυλίδης στους κατοίκους του βορείου Έβρου (λόγο των εκτεταμένων πλημμυρών!)

emfialomeno paylidhs

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Παυλίδης, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα οποία προέκυψαν υπερβάσεις σε παραμετρικές τιμές των μικροβιολογικών χαρακτηριστικών στα δείγματα που λήφθηκαν από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Πυθίου, Ρηγίου και Ψαθάδων του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, αποφάσισε την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα:

Περιορισμό για προληπτικούς λόγους, της χρήσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Πυθίου, Ρηγίου και Ψαθάδων στις λοιπές χρήσεις, εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου, τη μαγειρική, την ατομική υγιεινή και την καθαριότητα.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου, σαν υπεύθυνος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας οφείλει:

Να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του Δημοτικού δικτύου, στους αναφερόμενους οικισμούς, για πόση, την παρασκευή τροφίμων, την ατομική Υγιεινή και καθαριότητα και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις (καθαριότητα χώρων, πότισμα κ.τ.ο.).

Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδροδότησης των κατοίκων των οικισμών μεριμνώντας για την τροφοδοσία τους με πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού και κατάλληλης ποιότητας, απαλλαγμένο δηλαδή από κάθε υγειονομικό κίνδυνο (λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία).

Να ελέγξει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι τιμές που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.

Να ελέγξει το δίκτυο ύδρευσης συνολικά για τη διαπίστωση τυχόν φθορών και βλαβών και να φροντίσει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, όπου επιβάλλεται.

Να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας) υγειονομική αναγνώριση των συστημάτων υδροληψίας και υδροδότησης των οικισμών, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα και στοιχεία  που θα διευκολύνουν το έργο τους.

Να προβεί στην πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Να ενημερώνει το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας, για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Η απόφαση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η οριστική εξάλειψη του προβλήματος και αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας, το οποίο και θα ασκεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εποπτικό έλεγχο και θα παρακολουθεί, πραγματοποιώντας και δειγματοληψίες, τις μικροβιολογικές παραμέτρους στο πόσιμο νερό των ανωτέρω οικισμών.

Σχετικά Άρθρα