Μαυρομιχάλη 6 Τελευταία Νέα

Με 19 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

dhmotiko symboylio xanthis (1)

Με 19 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Η σχετική πρόσκληση του προέδρου του Γιάννη Δρεμσίζη αναφέρει: Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 19 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» και της συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη) (θέμα εξ αναβολής)

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης- Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου 3Α (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση των με αριθμό 33/2014 και 34/2014 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Έγκριση της αριθ.1/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Κέντρο Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Λήψη απόφασης για τη παράταση – τροποποίηση σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης Εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ Ορκωτών Λογιστών» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τα άρθρα 64 παρ.14 & 67 παρ.1 του ΠΔ28/80 για το έτος 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτηρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο

Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Σ.Γ του Δ (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Ι.Α. του Κ (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Ν.Κ του Ν (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία) (θέμα εξ αναβολής)

Σχετικά Άρθρα