Μειονότητα Τελευταία Νέα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) θα ξανασυζητήσει τις δικαστικές υποθέσεις Μπεκίρ Ούστα και άλλοι

eyropaiko dikasthrio anthropinon dikaiomaton

Ο πρόεδρος της ΑΒΤΤF Χαλίτ Χαμπίπογλου: Ως ΑΒΤΤF θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα τις μεταφέρνουμε στις εκδηλώσεις που διεξάγουμε σε διεθνή επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σύμφωνα με τη δήλωση που έκανε στις 5 του Ιανουαρίου το 2015 σε σχέση με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι τις υποθέσεις Μπεκίρ Ούστα και άλλοι  (35151/05), Εμίν και άλλοι (34144/05) Τουρκική Ένωση Ξάνθης και άλλοι 26698/05) θα ξαναδικαστούν οι υποθέσεις. Επομένως η Ελλάδα θα ξαναδικαστεί  επειδή δεν εφάρμοσε το 2007-2008 τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ σχετικά με τους συλλόγους που κλείστηκε  Η Τούρκικη Ένωση της Ξάνθης και δεν δόθηκε άδεια για να ανοιχτή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Ν. Ροδόπης  επειδή στις ονομασίες περιλαμβάνει τη λέξη «τούρκικη» και του Συλλόγου Νεολαίας της Μειονότητας δεν καταχωρήθηκε με αίτια ότι στην ονομασία  περιλαμβάνει ασαφή λέξη «μειονότητας».

Στις 21 Δεκέμβριου το 2014 ζητήθηκε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά για τις υποθέσεις υπό τον όνομα Μπεκίρ Ουστά κα άλλοι. Το ΕΔΑΔ από το 2008 παρακολουθεί  τις υποθέσεις Μπεκίρ Ουστά και άλλοι (2007) και Εμίν και άλλοι (2008) και Τουρκική Ένωση Ξάνθης και άλλοι (2008)  και για το λόγο ότι δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις προειδοποίησε πολλές φορές τις ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή Υπουργών, με τη παρακολούθηση τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ  ότι δεν έγιναν εγγραφές του Συλλόγου Νεολαίας της Μειονότητας του Ν.Έβρου (Μπεκίρ Ουστά και άλλοι) ,του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Ροδόπης (Εμίν και άλλοι) και που διαλύθηκε  της Τουρκικής Ένωσης τη Ξάνθη (Τουρκική ένωσης Ξάνθης και άλλοι) μετά την απόφαση του ΕΔΑΔ σημειώθηκε ότι δεν ξανανοίχτηκε ο φάκελος των αποφάσεων σε κανένα δικαστήριο, οι ελληνικές αρχές που αφορούν αυτές τις τρείς περιπτώσεις δήλωσαν ότι ερευνούν τη κατάλληλη λύση για να επιτραπεί για την βελτίωση των υποθέσεων, για τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ δεν έχει εκδοθεί καμία πληροφορία για τις αναζητούμενες  λύσεις ούτε ημερομηνία. Το Συμβούλιο επιτροπής Υπουργών Ευρώπης στις  5 Ιουνίου 2014  από τις παρμένες αποφάσεις  πήραν ενδιάμεσα εξτρά απόφαση και εστάλει σκληρό μήνυμα στην Ελλάδα, ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές να εκδοθεί ημερομηνία για την εφαρμογή τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Στη δήλωση του ΕΔΑΔ στις 5 Ιανουαρίου 2015  ρωτήθηκε εκ νέου στα εσωτερικά ένδικα μέσα μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την επακόλουθη απόφαση των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου των εθνικών δικαστηρίων  αν συνιστούν “νέα προβλήματα’’ . Το δικαστήριο, ζήτησε από τις πλευρές να λάβουν υπόψιν  την επιτροπή υπουργών του Ιουνίου το 2014.

Ο πρόεδρος της ΑΒΤΤF Χαλίτ Χαμπίπογλου: Δήλωσε “ότι οι τρείς  υποθέσεις υπό τον όνομα “Μπεκίρ Ουστά και άλλοι” το να ξαναδικαστούν είναι μία περίπτωση που τη περιμέναμε. Στην Ελλάδα η ελευθερία ίδρυμα συνεταιρισμών για τη μειονότητα σφετερίστηκε, παρά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ το κλείσιμο της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης δεν άλλαξε , η νομική προσωπικότητα δεν εκδόθηκε στο σύλλογο μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Ν. Ροδόπης  και του Συλλόγου Νεολαίας της Μειονότητας του Ν.Έβρου δεν καταχωρήθηκαν. Από το 2008 η Επιτροπή Υπουργών παρακολουθούν τη σχετική υπόθεση, για τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ που δεν εφαρμόστηκαν είχε προειδοποιήσει σκληρά την Ελλάδα. Τώρα αυτές οι τρείς υποθέσεις στο δικαστήριο θα ξανασυζητηθούν. Ως ΑΒΤΤF θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις διαδικασίες και θα τις μεταφέρνουμε στις εκδηλώσεις μας που διεξάγουμε σε διεθνή επίπεδο.”

Σχετική απόφαση του Δικαστηρίου:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“fulltext”:[“xanthi turkish union”],”itemid”:[“001-150344”]}

loading...

Σχετικά Άρθρα