Οικολογία Τελευταία Νέα

Επιστημονική παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ

ΕΠΑΜΑΘ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 5-12-14

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας-Ισμαρίδας διοργανώνει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9.30 π.μ. συνέντευξη τύπου και ημερίδα με θέμα: «Επιστημονική Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠ ΑΜΑΘ) 2012-2015».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Άβδηρα Ξάνθης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων (πρώην Δημαρχείο) και θα έχει ως στόχο τη παρουσίαση και διάχυση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών που πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης.

Οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των προστατευόμενων περιοχών του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.-Θ. αντιμετωπίζουν πληθώρα πιέσεων, λόγω της άσκησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (χρήση αγροχημικών, ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία, ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, παράνομη θήρα και υλοτομία, φράγματα, παράνομες αμμοληψίες, κ.λπ.). Η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και της ποικιλότητας του τοπίου, δηλαδή η διασφάλιση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής, θα επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεθόδων αειφορικής διαχείρισης, αναπόσπαστο εργαλείο της οποίας είναι η περιβαλλοντική παρακολούθηση (environmental monitoring). Η επιστημονική παρακολούθηση των ειδών αποτελεί υποχρέωση όλων των χωρών της ΕΕ και μελετά  ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους πληθυσμούς των προστατευομένων ειδών και των διακυμάνσεών τους σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της παρακολούθησης που θα παρουσιαστούν από τους επιστημονικούς υπευθύνους των ομάδων που έχουν ανατεθεί τα προγράμματα,  είναι τα εξής: των χερσαίων οικοτόπων, των θαλάσσιων οικοτόπων, των θηλαστικών, της ορνιθοπανίδας, των ερπετών και των αμφιβίων, της ιχθυοπανίδας και των ασπονδύλων. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αρχικά αποτελέσματα από το έργο που μελετά τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων στην ιχθυοπανίδα των λ/θ του ΕΠΑΜΑΘ, που επίσης χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα δοθεί η ευκαιρία στις ομάδες εργασίες του εκάστοτε προγράμματος να ανταλλάξουν δεδομένα και απόψεις για την καλύτερη και πληρέστερη καταγραφή της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου. Τέλος, καθώς η ημερίδα θα είναι ανοιχτή και στο ευρύ κοινό, οι παραβρισκόμενοι θα ενημερωθούν για την σημαντική αξία των σπάνιων οικοσυστημάτων και των ειδών που αυτά φιλοξενούν με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου.

Σχετικά Άρθρα