Μαυρομιχάλη 6 Τελευταία Νέα

Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 26 θέματα

dhmotiko symboylio xanthis (6)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Γιάννης Δρεμσίζης καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στις 3 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Μανά Αικατερίνη)

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών Δ΄ Δόση, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης επί της Καραολή 79-81 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση απόφασης για τη μη μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου στην περιοχή Κομνηνά Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δ. Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση απόφασης για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος στον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Συναίνεση και διόρθωση της αριθμ.54/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (εισηγήτρια Σπανού)

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, για καθαρισμό του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 1 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 15 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 16 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 17 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη των καταστημάτων 23-24 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 36 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 47 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 51 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της Τ.Κ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Χ.Ο. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΕ (ALD Automotive) (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της OLYMBIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της OLYMBIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

Έγκριση της αριθμ.69/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση της αριθμ.75/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

loading...

Σχετικά Άρθρα