Κοινωνία Τελευταία Νέα

Με 30 θέματα συνεδριάσει το απόγευμα της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

dhmotiko symboylio xanthis (6)

Ο πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στις 19 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 2ου ΑΠ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 2ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Αποδοχή μελέτης και κατάθεσης πρότασης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού από τα Κιμμέρια μέχρι τη θέση «Λιβάδι» ΔΚ Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Αποδοχή μελέτης και κατάθεσης πρότασης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη ΤΚ Πασχαλια) της ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Αποδοχή μελέτης και κατάθεσης πρότασης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη ΤΚ Νεοχωρίου της ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία- προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Μεταβίβαση οχήματος- λεωφορείου 14 θέσεων της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ- ΡΟΔΟΠΗ» στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτιος)

Καταβολή εξόδων παράστασης στους Προέδρους και στους Αντιπροέδρους των ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής κλινοσκεπασμάτων για τις ανάγκες του Δασικού χωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα).

Λήψη απόφασης για την παραμονή και τη διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)\

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το γ΄ τρίμηνο (9μηνο) 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Έγκριση προμηθειών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών γ΄ Δόση, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

Διαβίβαση αίτησης για οικονομική ενίσχυση δημότη

Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.000€, για την αντιμετώπιση δαπανών κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε βάρος του Κ.Α 02.00.6443.01 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014. (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)

Έγκριση της αριθ.25/14 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος, Επικοινωνίας του Δήμου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση της αριθμ.62/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον καθορισμό αντιτίμου χρήσης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Έγκριση της αριθμ.40/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

loading...

Σχετικά Άρθρα