Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΥΑΞ με έως και 40 δόσεις

 sdrebanos

Ύστερα από την 118/2014 απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.  στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  άρθρου  25  του  Ν. 4304/2014  ΦΕΚ 234 Α΄- 23,10,2014, καθορίζονται  νέοι  ευνοϊκότεροι  διακανονισμοί  για  την  πληρωμή  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  οι  οποίοι  έχουν  ως  εξής:

1. για οφειλές από 41 € έως 150 € έως  τρείς  (3)  ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις

2. για οφειλές από 151 € έως 300 € έως  πέντε  (5)  ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις

3. για οφειλές από 301 € έως 500 € έως  εφτά  (7)  ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις

4. για οφειλές από 501 € έως 1.000 € έως  δώδεκα  (12)  ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις

5. για οφειλές από 1.001 € έως 2.000 € έως είκοσι  τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες  δόσεις

6. για οφειλές από 2.001 € έως 4.000 € έως  τριάντα έξη  (36)  ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις

7. για οφειλές από 4.001 € και άνω έως  σαράντα  (40)  ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις

Σε  περίπτωση  που  ο  οφειλέτης  προβεί  σε  εφάπαξ  εξόφληση  του  50% έως 70%  της  οφειλής του  παρέχεται  υποχρεωτική  απαλλαγή  από 50% έως 70% από  τις  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής  για  ποσά  άνω  των  1.000 €.

Σε  περίπτωση  που  ο  οφειλέτης  προβεί  σε  εφάπαξ  εξόφληση  του  71% έως 90%  της  οφειλής του  παρέχεται  υποχρεωτική  απαλλαγή  από 71% έως 90% από  τις  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής  για  ποσά  άνω  των  1.000 €.

Σε  περίπτωση  που  ο  οφειλέτης  προβεί  σε  εφάπαξ  εξόφληση  της  οφειλής  του  παρέχεται  υποχρεωτικά  απαλλαγή  κατά  100% από  τις  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής.

Η  αίτηση  του  οφειλέτη  πρέπει  να  υποβληθεί  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.  το  αργότερο  έως  14 Νοεμβρίου 2014.

Μετά  τη  λήξη  της  παραπάνω  προθεσμίας, οι  διακανονισμοί  θα  γίνονται  χωρίς  την  απαλλαγή των  προσαυξήσεων.

Όσοι  βρίσκονται  ήδη  σε  διακανονισμό  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επανυποβάλλουν  αίτηση, αφού έχουν  παρέλθει  18 μήνες  από  προηγούμενο  διακανονισμό.

loading...

Σχετικά Άρθρα