Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

abdhra synedriash (2)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Σπύρος Γαλανόπουλος προσκαλεί τα μέλη του σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 21η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010), προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Οριοθέτηση οικισμού Ακάρπου – παροχή θετική γνωμοδότησης (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποθήκης στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πεζούλας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση πληρωμής τιμολογίων εφημερίδων που δημοσίευσαν  περίληψη διακήρυξης προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Χορήγηση αδειών παραγωγών- πωλητών λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση της αριθ. 58/2014 Απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής- Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» που αφορά την: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση μεταφοράς της δράσης: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού» από την: «Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού- Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων» στο ΝΠΔΔ του Δήμου Αβδήρων: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής- Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητές: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος- Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου).

Συμπλήρωση της αριθ. 280/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). (εισηγητές: Δήμαρχος- Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου).

Διαγραφή χρεώσεων διανομής δημοτικών οικοπέδων στο Πόρτο Λάγος. (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου).

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2014 (άρθρου 63 και 76 του Ν. 3852/2010). (εισηγητές: Δήμαρχος και Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Αποδοχή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Αβδήρων Ν. Ξάνθης της χρήσης του αριθ. 128Γ τεμαχίου εμβαδού 36.455,42 τ.μ., μετά των υφισταμένων κτισμάτων συνολικού εμβαδού 785,44 τ.μ. αγρ/τος Γενισέας Ν. Ξάνθης, για κοινωφελή σκοπό. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής- παράδοσης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2014. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

 

loading...

Σχετικά Άρθρα