Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Ρε τα παλικάρια του Σύριζα για δες τε τι ερώτηση κατέθεσαν στον υπουργό παιδείας

Ρε τα παλικάρια του Σύριζα για δες τε τι ερώτηση κατέθεσαν στον υπουργό παιδείας. Αναφέρουν λοιπόν μεταξύ άλλων:

«Ενώ ένα νήπιο της μειονότητας είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ένα αποκλειστικά ελληνόφωνο πρόγραμμα νηπιαγωγείου, παρακολουθεί δίγλωσσο πρόγραμμα στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό και αναμφίβολα αναποτελεσματικό για την εκμάθηση τόσο της μητρικής όσο και της ελληνικής γλώσσας.

Τα παιδιά της μειονότητας της Θράκης έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται, να παρακολουθούν και να αποφοιτούν από μειονοτικά δημοτικά σχολεία. Θα έπρεπε επομένως με την καθιέρωση- επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για την ταυτόχρονη δημιουργία δίγλωσσων  νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης.

Επειδή η προσέγγιση της μειονοτικής εκπαίδευσης από το κράτος είναι αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα

Επειδή η ελληνική πολιτεία χρόνια τώρα κλείνει τα μάτια απέναντι στα προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης

Επειδή το ζήτημα της μειονοτικής εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ταξική του διάσταση, στην πολιτική του διάσταση και σε όλες του τις διαστάσεις

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιο λόγο δεν προχωράει το Υπουργείο Παιδείας στην ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης;

Προτίθεται το Υπουργείο να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος μέσω της κατά προτεραιότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Θράκη (νηπιαγωγοί δημόσιων νηπιαγωγείων),  οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί διασύνδεσης  (γνώση της μητρικής γλώσσας ή κατάλληλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών);

loading...

Σχετικά Άρθρα