Την Δευτέρα το απόγευμα συνεδριάζει με 33 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Ατζέντα Τελευταία Νέα

Την Δευτέρα το απόγευμα συνεδριάζει με 33 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Stilianidhs Dhmarxopoylos

Υπηρεσιακά τα περισσότερα θέματα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (και νεοεκλεγείς Δήμαρχος) κ. Μπάμπης Δημαρχόπουλος καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στις 16 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10:

Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του μέλους ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. από την εταιρία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Λήψη απόφασης για τη καταβολή ή μη αποζημίωσης για βλάβες του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» αναδόχου ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΔΕ, έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου, άμεση εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών ως «επείγουσες πρόσθετες εργασίες» και έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινης Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΩΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ επενδύσεων (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για «Τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου σε στύλο» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας ανάμεσα στις οδούς Κουντουριώτου και Αρκαδίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θερμοπυλών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε..Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ερευνητικής – δειγματοληπτικής γεώτρησης εντός δημοτικής έκτασης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη των θέσεων δύο περιπτέρων. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση των με αριθμ.1 έως 6 και 7-8 Αποφάσεων της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης(εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παράστασης (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας)

Λήψη απόφασης για την ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου του δικαιούχου (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας)

Εκτέλεση προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικού καταλόγους του Γ.Δ. του Δ. επαγγελματία πωλητή της λαϊκης αγοράς της Ξάνθης (εισηγήτρια Κοκκίνου Περιστέρα)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

Αποδοχή ή μη παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου και αντικατάστασής του από μέλος των ΔΣ Νομικών Προσώπων και της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

Εκτός έδρας μετακίνησης & ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου ΔΕ Σταυρούπολης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

Εγκριση της αριθ.41/14 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

Έγκριση της αριθ.03/14 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση του Ισολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

Καθορισμός χώρου βόσκησης ζώων θετικών (Β+) στην βρουκέλλωση βοειδών κτηνοτρόφου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης Κυριάκος Παπαδόπουλος).

Σχετικά Άρθρα