Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Απάντηση της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ στο Σύλλογο Παλιάς Πόλης

Η συμμετοχική διαδικασία συζήτησης και λύσης προβλημάτων του Δήμου μας για μας είναι επιλογή. Χαιρετίζουμε λοιπόν την παρέμβαση του Συλλόγου Παλιάς Πόλης έναν δραστήριο και ευαίσθητο σύλλογο με διάθεση για συμμετοχή και προσφορά.

Πρόθεση μας αποτελεί η ίδρυση ενός φορέα διαχείρισης και προστασίας της Παλιάς Πόλης με αρμοδιότητες υποστήριξης, ελέγχου αλλά και προώθησης των απαραιτήτων αλλαγών για την πιο ευέλικτη αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της ζωής των κατοίκων,π.χ. όπως την αλλαγή του πλαισίου ανακαίνισης σπιτιών Α και Β κατηγορίας.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί το προεδρικό διάταγμα του 1996 που αποτελεί την νόμιμη βάση συζήτησης του όλου θέματος. Τα νέα δεδομένα όμως ( μεταφορά Δημαρχείου, η Βενιζέλου βασική διέξοδος προς το κέντρο κλπ) απαιτούν άμεσα προκήρυξη κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης (γεγονός που το αναδείξαμε επανειλλημενα στα Δημ. Συμβούλια) και κατόπιν τροποποίηση προς αυτή την κατεύθυνση του ΠΔ 1996.

Εφαρμογή των κανονιστικών πλαισίων για τα τραπεζοκαθίσματα και όπως ψηφίστηκε από το Δημ. Συμβουλιο (με τυχόν επί μέρους τροποποιήσεις) και αυστηρός έλεγχος τήρησης του.

Απαγόρευση της στάθμευσης στην πλατεία Μητροπόλεως. Ελεγχόμενη σε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευση, αφού εξασφαλιστούν οι κατάλληλοι χώροι. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της Πλατείας πρέπει να αλλάξει.

Κίνητρα για εγκατάσταση γραφείων και καταστημάτων τροφοδοσίας ήπιας έντασης στον οικισμό.

Προσπάθεια για συλλογικές λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν τον οικισμό έχουν μεγάλο κόστος πχ ασφάλεια πυρός κλπ

Ο Δήμος δεν αρκεί να «εύχεται» μόνον και να παρακολουθεί αμέτοχος τις όποιες εξελίξεις. Δεν μπορεί να αποποιείται τις ευθύνες του και θα πρέπει να είναι ο ρυθμιστής αλλά και ΕΓΓΥΗΤΗΣ τήρησης των όσων συμφωνηθούν στις – υπό αιγίδα του- συναντήσεις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους. Πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, αλλά και το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και το απαράμιλλο κάλλος της Παλιάς Πόλης. Η πολιτική βούληση για λύσεις και «σπάσιμο αβγών» είναι δεδομένη από την πλευρά μας. Οι ξαφνικές και επιλεκτικές «ευαισθησίες» όσων τόσα χρόνια διαχειρίστηκαν (αν και όπως διαχειρίστηκαν) την υπόθεση της Παλιάς Πόλης μας αφήνουν αδιάφορους. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ως επόμενη Δημοτική Αρχή, δεν υπόσχεται, δεν τάζει, δεν κάνει διακρίσεις. Έχουμε την πρόθεση να συζητήσουμε , να διαβουλευτούμε και να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τα συμφωνηθέντα.

Για την παράταξη Κοινωνία Δημοτών Χρίστος Πούλιος

Σχετικά Άρθρα