Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Παρέμβαση Άρη Γιαννακίδη προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για θέματα λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΠΑΜ-Θ κ.Γεώργιος Γερομάρκος μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη απέστειλε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.Αθανάσιο Σκορδά καθώς και στους Βουλευτές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ έγγραφο με το οποίο διαβίβασε τις θέσεις τεσσάρων Σωματείων Λαϊκών Αγορών των Νομών Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι:

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜ-Θ, καθορίστηκε αριθμός μορίων σε κάθε κριτήριο του Π.Δ. 51/2006, με αποτέλεσμα η διαδικασία τοποθέτησης στις λαϊκές αγορές να είναι απολύτως διαφανής και έχει τύχει της απόλυτης αποδοχής όλων των ενδιαφερομένων.

Η κατ έτος κλήρωση όλων των θέσεων  στις λαϊκές αγορές θα δημιουργήσει προβλήματα αλλά και δεν θα είναι δίκαιη, αφού δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη κανένα κοινωνικό κριτήριο.

Το ύψος του ημερήσιου δικαιώματος,  ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθώς και η αναλογία παραγωγών- πωλητών σε κάθε λαϊκή αγορά πρέπει να έχουν την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου αφού αυτό είναι το πιο αντιπροσωπευτικό συλλογικό Όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ερμού 13, 65302, Καβάλα, 2510 223323 & 2510 229687

Σωματείο πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Έβρου

Σωματείο πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Καβάλας

Σωματείο πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Ξάνθης

Σωματείο πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Ροδόπης

22/4/2014

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Σχετικά με την χορήγηση θέσεων κάθε έτος με κλήρωση όλων των θέσεων, διαφωνούμε για τους εξής λόγους.

1)      Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατόπιν απόφασης (υπ’ αριθμόν ΑΔΑ 457Ρ7ΛΒ-ΜΧ5) του περιφερειακού συμβουλίου Αν. Μακ. Θράκης σας αποστέλλουμε αντίγραφο αυτής, εισηγητής ήτανε ο Αναπληρωτής γενικός διευθυντής ανάπτυξης Κ.Δ. Μανανάς, για την μοριοδότηση ή τοποθέτηση των πωλητών Επαγγελματιών και Παραγωγών, γίνεται μοριοδότηση από την γνωμοδοτική επιτροπή του Π.Δ. 51/2006 όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 252/29-10-2013 απόφαση της επιτροπής ανάπτυξης του περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακ. Θράκης. Όλοι οι ενδιαφερόμνοι κάνουν αίτηση για τη θέση που θέλουν και την παίρνουν. Εάν υπάρχει ισοβαθμία στα μόρια τότε γίνεται κλήρωση ενώπιον των ενδαφερομένων. Όταν τελειώσει όλη η διαδικασία και δεν υπάρχουν ενστάσεις πηγαίνει από την γνωμοδοτική επιτροπή προς έγκριση στην επιτροπή ανάπτυξης του Περιφ. Συμβουλίου. Η διαδικασία είναι εντελώς διαφανή και λειτουργεί δίκαια. Εμείς στην περιφέρεια πληρώνουμε ημερήσιο τέλος απευθείας στους δήμους οι ίδιοι οι επαγγελματίες και δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα για παράνομο χρηματισμό. Κάνοντας κλήρωση των θέσεων κάθε χρόνο θα δημιουργηθεί αναστάτωση μεταξύ των πωλητών αλλά και των καταναλωτών.

2)      Θεωρούμε ότι είμαστε το μοναδικό επάγγελμα στην Ελλάδα που για να συνεχίσει να επιβιώνει την επόμενη ημέρα, του ζητάει το κράτος ασφαλιστική ενημερότητα. Θέλουμε να άρετε τον  ασφαλιστικό φορέα από τα κριτήρια της θεώρησής μας, οποιαδήποτε αντίθετη απόφαση θα επιφέρει αύξηση της ανεργίας και θα στείλει στους δρόμους χιλιάδες επαγγελματίες με τις οικογένειες τους. Παρακαλούμε επιλυθείτε του προβλήματος μας με επιείκεια σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα.

3)      Άρθρο 14 παράγραφος 11. Να συμπληρωθεί ότι και οι κάτοχοι των αδειών θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές που προσέρχονται πριν την λήξη τους, (επιστολή στις αρ. πρωτοκόλλου Α2 802/23-7-2013).

4)      Άρθρο 4 παράγραφος 2. Προτείνουμε η μεταφορά της λαϊκής να τυγχάνει και την έγκριση του περιφερειακού συμβουλίου. Σκοπός των παραπάνω προσθηκών αλλαγών και διορθώσεων που ζητούμε είναι να εξακολουθήσει να υπάρχει στις λαϊκές αγορές η κατηγορία του επαγγελματία-πωλητή, για όλους αυτούς που η πολιτεία μέχρι τώρα τους έχει παραχωρήσει την παραπάνω άδεια, γιατί η απομάκρυνσή τους από τις λαϊκές αγορές θα στερήσει από τα κρατικά ταμεία χρήματα (ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος, Φόρο Επαγγέλματος). Επίσης θα δημιουργήσει κοινωνική έκρηξη γιατί θα προστεθούν στους χιλιάδες ανέργους που υπάρχουν ήδη και νέοι, δημιουργώντας ταυτόχρονα στην αγορά πληθωριστικές τάσεις μιας και  η συμμετοχή τους στις λαϊκές αγορές λόγω του ανταγωνισμού κρατάει χαμηλά τις τιμές των προϊόντων.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

«Η Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α»

Μ. Αλεξάνδρου 27 – 653 02

ΑΦΜ:999866430- ΔΟΥ (Α-Β) Καβάλας

Σχετικά Άρθρα