Κοινωνία Τελευταία Νέα

Λιγότεροι από τους μίσους στην απεργία των δημοσίων υπαλλήλων της Ξάνθης

2η 3η

Πορεία πραγματοποίησαν στην Ξάνθη στις 12-3-2014 τα πρωτοβάθμια σωματεία των υπαλλήλων του της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης εν όψει της συζήτησης στην Βουλή του νομοσχεδίου: «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», το οποίο εκτός των άλλων προβλέπει τροποποιήσεις στον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων από τις οποίες γίνεται εμφανές ότι το νομοσχέδιο δεν στοχεύει στην βελτίωση του Δημοσίου και στην αναβάθμιση της ποιότητας του, ούτε στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σ αυτό. Αντίθετα στοχεύει στη δημιουργία μιας δεξαμενής υπαλλήλων προς αυθαίρετη μετακίνηση- διαθεσιμότητα- απόλυση και παράλληλα στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία, στις 12-3-2014, του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΣΥΠΕΞΑ) ήταν 41,3 %.

loading...

Σχετικά Άρθρα