Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Δήμος Αβδήρων ο δήμος της “Κοινωνικής Πολιτικής”

tsolakidhs

Αρκετά μπροστά από τους υπόλοιπους δήμους της περιοχής πρέπει να είναι ο Δήμος Αβδήρων και αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο Δήμαρχος Βασίλης Τσολακίδης θα μείνει πραγματικά έκπληκτος με την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στα Άβδηρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Τσολακίδης πριν λίγες ημέρες σε συνέντευξη τύπου έχουμε τα παρακάτω:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ(ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Μονογονεϊκές και Τρίτεκνες οικογένειες: Μείωση δημοτικών τελών 30% για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000 Ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 4.000 Ευρώ για όσους καταβάλλουν μίσθωμα για την κατοικία τους.

Πολύτεκνες Οικογένειες: Μείωση δημοτικών τελών 40% με προσαύξηση 10% για κάθε επιπλέον παιδί. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 22.000 Ευρώ και για κάθε επιπλέον παιδί προσαυξάνεται κατά 3.000 Ευρώ. Για όσους καταβάλλουν μίσθωμα για τη στέγασή τους, το παραπάνω ποσό να προσαυξάνεται κατά 5.000 Ευρώ.

* Προϋπόθεση για τη μείωση των δημοτικών τελών και για τις δυο κατηγορίες, τα παιδιά να είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, άνεργα και άγαμα ή από 18 έως 24 εφόσον σπουδάζουν και είναι επίσης άνεργα και άγαμα.

Τετραπληγικοί: Μείωση δημοτικών τελών 50% σε περιπτώσεις πιστοποιημένης αναπηρίας 80% και άνω. Προϋπόθεση για τη μείωση είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 22.000 Ευρώ ετησίως και η κατοικία να είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη από τον ανάπηρο ή τη σύζυγό του και ο λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομά τους.

**Όταν αλλάξουν τα δεδομένα της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, παύει να ισχύει και το κίνητρο της μείωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πολύτεκνες οικογένειες: Ορίζεται έκπτωση 50% σε πολύτεκνους, δημότες και κατοίκους του Δήμου Αβδήρων, για  οικιακή χρήση στην πρώτη κατοικία τους με την προϋπόθεση η πολύτεκνη οικογένεια να έχει τουλάχιστον 4 προστατευόμενα μέλη ηλικίας έως 21 ετών.

Τρίτεκνες οικογένειες: Ορίζεται έκπτωση 15% σε τρίτεκνους, δημότες και κατοίκους του Δήμου Αβδήρων, για οικιακή χρήση στην πρώτη κατοικία τους με την προϋπόθεση να η τρίτεκνη οικογένεια να έχει 3 προστατευόμενα μέλη ηλικίας έως 21 ετών.

Οικογένειες με νεφροπαθείς: Ορίζεται έκπτωση 15% σε οικογένειες νεφροπαθών, δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αβδήρων, για οικιακή χρήση στην πρώτη κατοικία τους με την προϋπόθεση ένα μέλος της οικογένειας να πάσχει από νεφροπάθεια αποδεδειγμένη με ιατρική γνωμάτευση.

Οικογένειες με άτομα με αναπηρία: Ορίζεται έκπτωση 15% σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία με την προϋπόθεση η οικογένεια να έχει ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 € και ένα μέλος της οικογένειας να έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Σχετικά Άρθρα