Γενική

Η ΟΕΒΕ προτείνει στον δήμο την αγορά μικρών λεωφορείων

Η ομοσπονδία επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων Ξάνθης έστειλε προχθές την παρακάτω επιστολή στον Δήμο Ξάνθης κάνοντας μια πολύ καλή πρόταση για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού της πόλης.

Σημεία της επιστολής: «Στις 26.04.2012, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που άνοιξε ο Δήμος Ξάνθης με θέμα την κυκλοφοριακή μελέτη, η ΟΕΒΕ Ν. Ξάνθης κατέθεσε εγγράφως την πρότασή της για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού της πόλης μας, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος θα πρέπει να στραφεί στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα και να εξασφαλίσει όρους ελκυστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης για την Ξάνθη…
Η θέση της ΟΕΒΕ για την αναγκαιότητα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη, έχει αφετηρία και στόχο την εξυπηρέτηση της τοπικής ανάπτυξης, η οποία όμως προαπαιτεί, σε επίπεδο Δήμου, τη βελτίωση των λεγόμενων «οικονομικών υποδομών» (μεταφορές, προσβασιμότητα, κλπ).
Όπως σημειώνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη συμβολή των πόλεων στην οικονομική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 2007-2013, «Τουλάχιστον τέσσερα βασικά σημεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλεων: μεταφορές- προσβασιμότητα- κινητικότητα, πρόσβαση στις υπηρεσίες, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός. …Η βιώσιμη αστική κινητικότητα απαιτεί τη βέλτιστη χρήση του συνόλου των υποδομών των μεταφορών, τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και την προώθηση της χρήσης των λιγότερο ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς. …Είναι σημαντικό οι δημόσιες μεταφορές να καταστούν προσιτές, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία τους και να συνδεθούν οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς μεταξύ τους».
Η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής που υπηρετεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, απαιτεί βεβαίως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση («ένα συνεκτικό και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για τον καθένα από τους διάφορους παράγοντες») από πλευράς Δήμου, αλλά και την εμπλοκή του στην κατεύθυνση της «ενεργού διαχείρισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ζήτησης μεταφορών και των δικτύων δημοσίων μέσων μεταφοράς», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση…
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΟΕΒΕ Ν.Ξάνθης σε συνεργασία με τον τοπικό ιδιωτικό φορέα αστικής συγκοινωνίας, σας καταθέτουμε την ακόλουθη πρόταση παρέμβασης από το Δήμο με σκοπό τη διαχείριση α) της κυκλοφοριακής συμφόρησης που ταλαιπωρεί την πόλη μας, και β) ανάπτυξης ΜΜΜ για τη βιώσιμη κινητικότητα ως παράγοντα της αστικής οικονομίας:
ΠΡΟΤΑΣΗ
αξιοποίηση του τρέχοντος προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης», συνολικού ύψους 7 εκ. ευρώ, που λήγει το 2015, για τη δημιουργία γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε την αγορά λεωφορείων χωρητικότητας έως 35 επιβατών από το Δήμο Ξάνθης και την παραχώρηση της χρήσης τους στην ΑΕ Αστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης για την εκτέλεση νέων τακτικών διαμπερών αστικών γραμμών μεταφοράς επιβατών με μειωμένο κόμιστρο (δίχως επιβάρυνση επιδότησης εισιτηρίου) εντός της πόλης καθώς και την εκτέλεση συνδυασμένων μεταφορών, προς εξυπηρέτηση των δημοτών. Η παραπάνω παρέμβαση προτείνουμε να συνοδευτεί από υποστηρικτικές ενέργειες  προώθησης της μαζικής χρήσης ΜΜΜ στην πόλη και σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας….
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την πρότασή μας σε σχέση με το ΟΣΑΑ και τις δυνατότητες υλοποίησής της από το πρόγραμμα.
Η θέση της ΟΕΒΕ για την αναγκαιότητα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη, έχει αφετηρία και στόχο την εξυπηρέτηση της τοπικής ανάπτυξης, η οποία όμως προαπαιτεί, σε επίπεδο Δήμου, τη βελτίωση των λεγόμενων «οικονομικών υποδομών» (μεταφορές, προσβασιμότητα, κλπ).
Συγκεκριμένα, προτείνουμε την αγορά λεωφορείων χωρητικότητας έως 35 επιβατών από το Δήμο Ξάνθης και την παραχώρηση της χρήσης τους στην ΑΕ Αστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης για την εκτέλεση νέων τακτικών διαμπερών αστικών γραμμών μεταφοράς επιβατών με μειωμένο κόμιστρο (δίχως επιβάρυνση επιδότησης εισιτηρίου) εντός της πόλης καθώς και την εκτέλεση συνδυασμένων μεταφορών, προς εξυπηρέτηση των δημοτών.
loading...

Σχετικά Άρθρα