Γενική

Υπέρ ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα σχολεία της Ξάνθης

Με πρόσβαση στο μητροπολιτικό δίκτυο του Δήμου Ξάνθης
Εδώ και δύο χρόνια τα σχολεία της Ξάνθης, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, συνδέονται στο διαδίκτυο με ταχύτητες ως και 40 φορές γρηγορότερες από αυτές που προσφέρουν οι πάροχοι διαδικτύου στην Ελλάδα.
Από τα τέλη του 2010 ως και τον Μάιο του 2011 το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ξάνθης (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης, το Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) εγκατέστησε διασύνδεση μεταξύ του Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών (ΜΔΟΙ) του Δήμου Ξάνθης (ένα έργο της κοινωνίας της πληροφορίας) και του ΕΔΕΤ για την διασύνδεση των σχολείων με το ΠΣΔ.
Η διασύνδεση με το ΜΔΟΙ προσφέρει στα σχολεία ταχύτητες σύνδεσης με το Internet ως και 1 Gbps, πάνω από 500 φορές γρηγορότερο από τα υπόλοιπα σχολεία και εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα της σύνδεσης χρησιμοποιώντας ως εναλλακτική όδευση την γραμμή ADSL του σχολείου. Συγκεκριμένα, διασυνδέθηκαν στο ΜΔΟΙ 27 σχολεία και διοικητικές μονάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και ασύρματες ζεύξεις για τη σύνδεση σχολείων ή διοικητικών μονάδων με το ΜΔΟΙ.
Για την επίτευξη της διασύνδεσης και των μεγάλων ταχυτήτων το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και ο Δήμος Ξάνθης (κ. Αποστολίδης Ελευθέριος) διαμόρφωσαν το λογισμικό της εγκατάστασης του ΜΔΟΙ και παράλληλα δημιούργησαν υπηρεσία για την παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου και τη δημιουργία αναφορών οι οποίες ενημερώνουν τον Δήμο Ξάνθης στην περίπτωση διακοπής οποιασδήποτε σύνδεσης του ΜΔΟΙ. Τα ΜΔΟΙ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επεμβάσεις από εργολάβους και άλλους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα διότι πολύ εύκολα κόβουν τις ίνες που διατρέχουν την πόλη. Η υπηρεσία παρακολούθησης διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του δικτύου, την ποιότητα της υπηρεσίας και δίνει δυνατότητα άμεσης επέμβασης στην περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στο δίκτυο.
Επίσης, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης, σε συνεργασία με το ΠΣΔ, προμηθεύτηκε, διαμόρφωσε και εγκατέστησε δρομολογητές στα σχολεία και στις διοικητικές μονάδες της Ξάνθης για τη διασύνδεση τους στο ΜΔΟΙ. Οι ζεύξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.
Οι γρήγορες αυτές συνδέσεις επιτρέπουν στους μαθητές να γίνουν σύγχρονοι πολίτες του ψηφιακού κόσμου, δίνουν στους εκπαιδευτικούς νέα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας, και επιτρέπουν στα σχολεία να έχουν έντονη ψηφιακή παρουσία. Πολλά σχολεία της Ξάνθης, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και δημιούργησαν διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας και σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κάθε αίθουσα (2010-2011, 1ο Λύκειο Ξάνθης, υπεύθυνη υποδομών πληροφορικής κα. Κώττη).
Η παραπάνω υλοποίηση του δικτύου στην Ξάνθη ήταν μέρος μιας πιλοτικής δράσης για όλη την Ελλάδα. Η Ξάνθη είναι η μόνη πόλη της Ελλάδας στην οποία σχεδόν το σύνολο των σχολείων έχει πραγματικά γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο.
loading...

Σχετικά Άρθρα