Γενική

Σ. Ξυνίδης «Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο αυτή πρέπει να αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα».

Στοιχεία για το προγράμματα εδαφικής συνεργασίας

Το Σεπτέμβριο του 2010 η κατάσταση αναφορικά με τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg) είχε ως εξής: Η απορροφητικότητα ήταν στο μηδέν. Η ενεργοποίηση όλων των Προγραμμάτων ήταν στο μηδέν. Δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο σε κανένα Πρόγραμμα. Είχαν δημοσιευθεί μόνο 4 Προσκλήσεις και μόνο σε 1 από αυτές είχε ξεκινήσει η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προτάσεων. Είχε συσταθεί μόνο 1 (από τις 5) Κοινές Τεχνικές Γραμματείες (ΚΤΓ). Είχε συσταθεί μόνο 1 (από τις 5) Επιτροπές Καθοδήγησης/ Αξιολόγησης Έργων. Εκκρεμούσε η κατάθεση στην ΕΕ (και έγκριση από αυτή) των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για 2 από τα Προγράμματα. Εκκρεμούσε το κλείσιμο των Προγραμμάτων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (2000-2007).

Σήμερα, η κατάσταση των Προγραμμάτων είναι ως εξής: Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 25,3 εκ. ευρώ περίπου (ΟΠΣ). Έχει ενεργοποιηθεί το 67,7% του συνόλου των Προγραμμάτων (με βάση τα ενταγμένα έργα). Αν συνυπολογιστούν και οι 2 Προσκλήσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή, τότε το ποσοστό ενεργοποίησης γίνεται 80,2%. Έχουν ενταχθεί 224 έργα. Έχουν δημοσιευθεί 11 Προσκλήσεις (οι 2 είναι ανοιχτές τώρα). Έχουν συσταθεί οι 4 Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, ενώ ολοκληρώνεται η σύσταση και της τελευταίας Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (για το Ελλάδα- Αλβανία). Έχει συσταθεί το σύνολο των Επιτροπών Καθοδήγησης/ Αξιολόγησης Έργων. Ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία το οποίο ήταν παγωμένο από το 2009. Μετά από συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες των επιλέξιμων περιοχών, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και πρόκειται να δημοσιευθούν άμεσα Προσκλήσεις για Στρατηγικά Έργα για τα 4 Προγράμματα (εκτός από το Πρόγραμμα Ελλάδα- ΠΓΔΜ). Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και θα αποτελέσει και πιλοτικό για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Έχουν εγκριθεί από την ΕΕ τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των Προγραμμάτων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίματος των Προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου με απορρόφηση πόρων 531,3 εκ. ευρώ.

ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ δεν ασκήθηκε καμιά πολιτική παρέμβαση στην αξιολόγηση και την έγκριση των προτεινόμενων έργων. Ενδεικτικά κάποια από τα προαναφερόμενα, φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στο αντίστοιχο διάγραμμα:

Αθήνα 14-5-2012

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σωκράτης Ξυνίδης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΑΪΟΣ 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ) 4 11

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ) 0 224

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΟ) 0 67,7

ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΚΤΓ 1 4

ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 5

loading...

Σχετικά Άρθρα