Γενική

Απάντηση Μούρκα προς ΟΕΒΕ Ξάνθης

Βάσει του σχετικού σας εγγράφου με αριθμό πρωτ. 13/26-04-2012 σας ενημερώνω ότι στην παρούσα φάση της εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης μας, γνωστοποιούνται στη μελετητική ομάδα οι θέσεις και οι προτάσεις κάθε εμπλεκόμενου φορέα ή υπηρεσίας που θα μπορούσαν να αναφερθούν σχετικά βάσει των δικών τους στοιχείων. Σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης θα γίνει όταν η πρόταση είναι ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον το δικό σας αλλά και όλων των εμπλεκομένων γενικότερα, γιατί βοηθάει να εξεταστούν όλοι οι παράμετροι, και να υιοθετηθεί μία πρόταση το δυνατότερον ορθή για την επίλυση του κυκλοφοριακού της πόλης μας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΚΑΣ
loading...

Σχετικά Άρθρα