Γενική

Ήρθε και επίσημα το έγγραφο της ΓΓΕ για τις δημοσιεύσεις του Δήμου Ξάνθης

Πριν λίγες ημέρες παραδόθηκε και το επίσημο έγγραφο- είχε παραδοθεί αντίγραφο αλλά ζητήθηκε και το πρωτότυπο- της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Ξάνθης και λογικά στην επόμενη συνεδρίασή της θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στα μέλη της. Το έγγραφο ζήτησε με επιστολή του ο Στ. Βλαχόπουλος, ρωτώντας την ΓΓΕ συγκεκριμένα για τον νόμο που πρέπει να διέπει τις διακηρύξεις εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Ξάνθης. Η απάντηση του καθ ύλην αρμόδιου υπουργείου Τύπου αναφέρει κατά λέξη στο κλείσιμο του εγγράφου: «…Όσον αφορά ειδικότερα στις διακηρύξεις (και περιλήψεις διακηρύξεων) εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Ξάνθης μέσω δημοπρασιών, είναι σαφές ότι εμπίπτουν στις κατά τα ανωτέρω κατηγορίες δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίες ορίζονται ρητά ως υποχρεωτικά (σ.σ. το υπογραμμίζει το υποχρεωτικά) καταχωρητέες στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο κατά τις διατάξεις του Ν. 3548/2007». (Αναμένουμε από τον ίδιο τον δήμαρχο να λύσει ο θέμα…).
loading...

Σχετικά Άρθρα