Γενική

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματίες που πιστεύουν ότι μπορεί να προχωρήσει;

Το ΔΕΡΑΣ εν αμφιβόλω. Αν σε όλα τα νομικά προβλήματα, που είναι δισεπίλυτα, προστίθεται τώρα και αυτό με τη σοβαρή αμφισβήτηση στο πρόσωπο του εμπνευστή του έργου Γιάννη Σιούτα, σημαίνει ότι το εγχείρημα κλυδωνίζεται επικίνδυνα. Πως άλλωστε θα μπορούσαν να προχωρήσουν και να χτίσουν μαζί, σε εποχή τεράστιας κρίσης, άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου και είναι άγνωστοι μεταξύ τους; (Λίγα χρόνια πριν θα το έπαιρναν το ρίσκο τώρα δεν υπάρχουν ούτε καν τα λεφτά για τις άδειες!).

Σχετικά Άρθρα