Γενική

Η ΑΤΕ έχει αφήσει την ΣΕΚΑΠ στην μοίρα της

Επιστολή της ΣΕΚΕ προς τον πρόεδρο της τράπεζας

Εδώ και μερικές ημέρες ο όμιλος Bomidalla Enterprises ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη διαδικασία εξαγοράς της ΣΕΚΑΠ ΑΕ. Μέχρι σήμερα τους τελευταίους μήνες η ΑΤΕ απαξίωσε την εταιρία και εκμηδένισε την παρουσία των σημάτων της στην αγορά, παρά τις έντονες αντιδράσεις της ΣΕΚΕ στην λειτουργία της αυτή. Τώρα μετά την αποχώρηση του ομίλου αυτού από την πλευρά της ΣΕΚΕ προκρίνεται η περίπτωση της αναζήτησης των προθέσεων για τους υπόλοιπους υποψήφιου και κυρίως, τη δεύτερη εταιρία που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά.

Μάλιστα από 8 Μαρτίου η ΣΕΚΕ είχε αποστείλει και την παρακάτω επιστολή στην ΑΤΕ σχετικά με την πώληση της ΣΕΚΑΠ ΑΕ.

«Προς τον Διοικητή της ΑΤΕ κ. Θ. Πανταλάκη, 8 Μαρτίου 2012.

Κύριε Διοικητά,

Πληροφορηθήκαμε ότι, μολονότι με τις από 17.2.2012 και 20.2.2012 ανακοινώσεις της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας με ινδική εταιρία για την μεταβίβαση του ποσοστού που κατέχει στη ΣΕΚΑΠ ΑΕ, εντούτοις η εταιρία που εμφανίζεται ως η αγοράστρια των μετοχών δεν έχει συσταθεί ακόμη!

Κατά συνέπεια, είναι εύλογο να ισχυρισθεί κάποιος, ότι οι φερόμενοι ως επενδυτές στις διαπραγματεύσεις, δεν έχουν τα αιτούμενα νομιμοποιητικά προς τούτο έγγραφα.

Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι, πριν αποφασισθεί οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η έγγραφη δέσμευση του νέου επενδυτή, σχετικά με τη νομική μορφή, την εθνικότητα, το εταιρικό κεφάλαιο και την μετοχική σύνθεση του σχήματος που θα ηγηθεί όλων των ανωτέρω ενεργειών.

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε – αφού γίνει ενδελεχής έλεγχος από τις μετόχους επί όλων των ουσιωδών ζητημάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω και ιδίως ως προς την φερεγγυότητα και την οικονομική επιφάνεια αυτών που θα στελεχώσουν το νέο σχήμα – να είναι σε θέση οι μέτοχοι , συνεκτιμώντας τα δεδομένα και όχι υποθετικά στοιχεία που θα τις παρατεθούν, να λάβουν τις ορθές αποφάσεις, επ ωφελεία της ΣΕΚΑΠ.

Περαιτέρω και όσον αφορά τη ΣΕΚΕ ειδικότερα, πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτή δε δύναται να συναινέσει σε καμία απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, εάν δεν έχει προηγουμένως λάβει έγκαιρα γνώση και προβεί σε αξιολόγηση επί των θεμάτων που θίγονται στην παρούσα επιστολή και πάντα υπό τον απαραίτητο όρο και προϋπόθεση ότι θα έχουν συνταχθεί και υπογραφεί και τα αναγκαία νομικά έγγραφα με την/τον νέα μέτοχο, μέσω των οποίων θα διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα της εταιρίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι και η ΣΕΚΕ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους φερόμενους ως επενδυτές στη ΣΕΚΑΠ, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως εάν έχουν περιέλθει σε γνώση σας με επίσημα έγγραφα όλα τα αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με τη νομική μορφή, την εθνικότητα, το εταιρικό κεφάλαιο και την μετοχική σύνθεση του σχήματος που προτίθεται να ηγηθεί εφεξής στη ΣΕΚΑΠ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό για απευθείας συζητήσεις σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΣΕΚΑΠ.

Με τιμή Παναγιώτης Ταρενίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΕ Α.Ε.»

Ως εφημερίδα εξασφαλίσαμε και σας παρουσιάζουμε σήμερα και την επιστολή του εκπροσώπου του Μπομπιτάλα στην Ξάνθη ο οποίος έστειλε πριν λίγες ημέρες την παρακάτω επιστολή με την οποία αποσύρει το ενδιαφέρον της από την ΣΕΚΑΠ.

«Αγαπητέ κ. Ταρενίδη,

Έχω εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της BEPL να σας ανακοινώσω την απόφαση τους να αποσυρθούν από τη διαδικασία διαγωνισμού για την απόκτηση των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας στην ΣΕΚΑΠ. Λυπούμαστε που παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλες τις πλευρές, οι περιστάσεις δεν επέτρεψαν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Όπως γνωρίζετε από τις συζητήσεις μας ο χρόνος ήταν καθοριστικός παράγοντας.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μια λύση για τη ΣΕΚΑΠ και η ΣΕΚΕ σαν σημαντικός μέτοχος θα επωφεληθεί από αυτήν. Για άλλη μια φορά για λογαριασμό όλης της ομάδας BEPL, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και τους συναδέλφους σας για τις ανοιχτές συζητήσεις και την επαγγελματική προσέγγιση.

Συμμετέχοντας στην ανησυχία σας για το μέλλον της ΣΕΚΑΠ, εύχομαι σε όλους εσάς καλή τύχη και επιτυχία! Ελπίζω ότι θα υπάρξουν κι άλλες μελλοντικές ευκαιρίες για συνεργασία επ’ αμοιβαίο όφελος.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Hristo Latchev- Head of Acquisition Team»

Σχετικά Άρθρα