Γενική

Προβλήματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αποστράτων

Επιστολή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού παράρτημα Ξάνθης προς το ΔΣΣ για την κατάσταση που έχει περιέλθει το στρατιωτικό νοσοκομείο

Επιστολή απέστειλαν τα μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού παράρτημα Ξάνθης προς το ΔΣΣ για την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το στρατιωτικό νοσοκομείο Ξάνθης. Η επιστολή αναφέρει:
1. Σας αναφέρουμε , ότι, με τις αλλαγές που επήλθαν από 1 ης Ιαν.2012, τόσο σε Εθνικό επίπεδο (ΕΟΠΥΥ), αλλά και στο πλαίσιο του ΓΕΣ , από τη μετάπτωση του 412 ΓΣΝΞ σε ΚΙΧΝΕ, οι απόστρατοι της Φρουράς Ξάνθης , αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη Νοσοκομειακή τους φροντίδα, με επιπτώσεις στην υγεία τους.
2. Το πρόβλημα , που δημιουργείται είναι απόρροια των αλλαγών , κυρίως από την εξαίρεση των αποστράτων, από την παροχή νοσοκομειακής- χειρουργικής φροντίδας στο 212 ΚΙΧΝΕ. Οι δυσμενείς επιπτώσεις και τα επιμέρους προβλήματα, είναι όπως παρακάτω:
α. Τα μέλη μας εξαιρέθηκαν από χειρουργικές επεμβάσεις που μέχρι και το 2011 εκτελούντο από το ΚΙΧΝΕ(τέως ΓΣΝΞ), αφού εξομοιώθηκαν με τους λοιπούς ασφαλισμένους ασθενείς «Εταίρων Ταμείων» ( ΟΓΑ- ΟΠΑΔ- ΙΚΑ κλπ), είναι αναγκασμένα να απευθυνθούν είτε στο 424 ΓΣΝΘ, είτε στα Πολιτικά Νοσοκομεία ΞΑΝΘΗΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
β. Μέχρι σήμερα μας ενημέρωσαν, τρία μέλη μας, που η πάθησή τους (βουβωνοκήλη χρήζουσα επέμβασης) διαπιστώθηκε στο δίμηνο Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011, και είχαν αποφασίσει να χειρουργηθούν στο Στρ. Νοσοκομείο Ξάνθης (νυν ΚΙΧΝΕ) 212 από το χειρούργο Επίατρο Δντή Χειρουργικής Κλινικής, μετά τις γιορτές Χριστουγέννων, αφού τότε προβλεπόταν από τις Υπηρεσιακές διαταγές του ΓΕΣ, ενώ υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει η υποδομή χειρουργικής επέμβασης.
γ . Τα παραπάνω μέλη μας απευθύνθηκαν στα Νοσοκομεία της παραγρ. 2α και πληροφορήθηκαν, στα εξωτερικά τους Ιατρεία ότι τα προγραμματισμένα χειρουργεία τους, χρονικά φθάνουν, μέχρι :
(1) .ΓΣΝ ΞΑΝΘΗΣ -ΓΣΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: τέλος Σεπ.2012.
(2). 424 ΓΣΝΘ: τέλος Ιουν.2012
δ. Η αναμονή για χειρουργείο σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ( 9-10 μηνών από διαπιστώσεως της πάθησής τους), κατά την άποψή μας θα την επιδεινώσει, ενώ πλέον αυτού του ενδεχομένου θα έχουν στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία να αντιμετωπίσουν και πρόσθετα έξοδα για ξενοδοχεία και άλλα έξοδα για την παραμονή των ίδιων και των συνοδών μελών της Οικογενείας τους , τουλάχιστον για 4-5 ημέρες .
3. Ύστερα από την περιγραφείσα κατάσταση, προτείνουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος , χρονικά και κλιμακωτά τα παρακάτω :
α. Άμεση Λύση ( προσωρινή)
Ο Δκτής του Δ’Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ, να εξουσιοδοτηθεί από το ΓΕΣ για να εγκρίνει, την κατ΄ εξαίρεση’’ εκτέλεση απλών χειρουργικών επεμβάσεων των αποστράτων στο ΚΙΧΝΕ, μεμονωμένα και κατά περίπτωση, εφόσον βέβαια συνεχίζει να υπάρχει η σημερινή δυνατότητα στο ΚΙΧΝΕ.
β. Οριστική Λύση
Να δρομολογηθούν οι ανάλογες προτάσεις για να τροποποιηθούν οι κείμενες νέες διατάξεις , έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ενδεχομένως υπάρχει και σε άλλες περιοχές.
4. Με την επίλυση του προβλήματος, πλέον των ουσιαστικών λόγων ( Υγεία, οικονομική επιβάρυνση) , που αναφέρθηκαν , θα υπάρχουν για τους αποστράτους και άλλοι συναισθηματικοί λόγοι και Ηθικής κυρίως Ικανοποίησης , αφού έμπρακτα δεν θα θεωρούνται απόμακροι από το Στρ. Σύστημα Υγείας, στο οποίο εξάλλου συνεισέφεραν όσα εκάστοτε τους καθαρίζονταν και προσδοκούσαν την διαρκή φροντίδα του.
5. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Υπτγος ε.α. Γεωργιάδης Γεώργιος Πρόεδρος
Ανχης ε.α Παπάγος Παπανικολάου Γραμματέας

Σχετικά Άρθρα