Γενική

«Δεν πρέπει να καταργηθούν οι δημοσιεύσεις των Ισολογισμών στον περιφερειακό τύπο»

Κραυγή του περιφερειακού τύπου προς τον Αν. Υπουργό Σωκράτη Ξυνίδη

Τι συμβαίνει με τους ισολογισμούς και γιατί ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης έχει «κολλήσει» τόσο με το θέμα αυτό δεν το ξέρω, ξέρω όμως τα παρακάτω. Κίνδυνος θα προκύψει από τη δημιουργία «εταιρειών- φάντασμα», οι οποίες μη έχοντας την υποχρέωση δημοσιεύσεων θα εισχωρήσουν στην ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους. Το Internet δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο δεδομένο δημοσίευσης, αφού ούτε τεχνολογικά, ούτε και νομικά δεν μπορεί να ελεγχθεί ενώ παράλληλα το ΓΕΜΗ δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Ζημία θα προκύψει για το Δημόσιο τόσο από τη στέρηση άμεσης είσπραξης εσόδων που προκύπτουν από τις δημοσιεύσεις αυτές, όσο και από την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει για το Κράτος, αφού δεκάδες επιχειρήσεις ασχολούμενες με τον Τύπο και συναφή επαγγέλματα θα κλείσουν και χιλιάδες εργαζόμενοι θα ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας. Σύσσωμοι οι φορείς αντιδρούν στην κατάργηση των δημοσιεύσεων. Είναι ίσως η πρώτη φορά που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εργαζόμενοι- δημοσιογράφοι- ιδιοκτήτες αλλά και εκπρόσωποι επιμελητηρίων) ζητούν τη διατήρηση της δημοσίευσης των ισολογισμών μέχρι να συζητηθεί διεξοδικά η διαδικασία και να βρεθούν οι σωστές και βιώσιμες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τις δύο πλευρές.

Σχετικά Άρθρα