Γενική

400 ευρώ για τον πρόεδρο του ΕΒΕ!!!

Νομίζω ότι η ψήφιση του μικτού ποσού των 400 ευρώ για αντιμισθία του προέδρου του Επιμελητηρίου της Ξάνθης δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Ούτε του φτάνει του Στέλιου Μωραϊτη για να καλύψει τα έξοδά του που προφανώς είναι πολλαπλάσια και ας μην φαίνονται, αλλά ούτε και ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει εύκολα κάποιος. Τα 400 ευρώ είναι μάλιστα αυξημένα και κατά 100 ευρώ από την αντιμισθία που λάμβανε ο Παναγής Ανδρικόπουλος σαν πρόεδρο του ΕΒΕ. Άρα προκύπτει εκεί και άλλο ένα πρόβλημα αύξησης μέσα στην κρίση. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν είτε να μην υπάρχει η αντιμισθία αυτή, είτε να είχε παρθεί μια απόφαση ότι το ΕΒΕ θα καλύπτει όλα τα έξοδα του προέδρου που απορρέουν από την λειτουργία του στο ΕΒΕ Ξάνθης. (Άκουσα διάφορα σχόλια τις δυο τελευταίες ημέρες που δεν θέλω να τα αναπαράγω!).

Σχετικά Άρθρα