Γενική

Διαβουλεύθηκαν με την ΑΤΕ τρεις μήνες και θέλανε να τελειώσουν με την ΣΕΚΕ σε τρεις μέρες!!!

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΑΠ ΑΕ

Για χθες στις 11 το πρωί ήταν να πραγματοποιήθηκε σύγκληση της Γενικής συνέλευσης της ΣΕΚΑΠ ΑΕ κατά την οποία η δεύτερη μεγαλομέτοχος ΣΕΚΕ υπέβαλε γραπτό αίτημα αναβολής. Έτσι οι εργασίες της Γ.Σ. θα επαναληφθούν σε 20 μέρες από σήμερα. Στην επιστολή της η ΣΕΚΕ υποβάλλει μια σειρά από ερωτήματα γύρω από τη σκοπιμότητα όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα και μια αναδρομή στις αναβολές που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα, ασκώντας κριτική στην ΑΤΕ για τις μέχρι τώρα κινήσεις της.
Ακολουθεί η επιστολή:
Αριθ. Πρωτ.: 169- Ξάνθη, 6/3/2012
Προς τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΕΚΑΠ, που πραγματοποιήθηκε στις 20.1.2012, καταθέσαμε γραπτώς τις θέσεις μας για τον υπό εξέλιξη, τότε, διαγωνισμό που διενήργησε η ΑΤΕ για την πώληση του ποσοστού της στη ΣΕΚΑΠ.
Με το έγγραφο εκείνο εξηγήσαμε:
I. Ότι η Τράπεζα υιοθέτησε την πρότασή μας να εξαγοράσει το ποσοστό της ΣΕΒΑΘ ώστε να αποκτήσει το 50,36% των μετοχών της ΣΕΚΑΠ και να προχωρήσει σε διαγωνισμό.
II. Πώς και με ποιες προϋποθέσεις η ΣΕΚΕ δεσμεύτηκε να διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος της ΣΕΚΑΠ, να μην εμποδίσει την ΑΤΕ για την είσπραξη των δανείων της και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της οργάνωσής μας.
III. Για ποιους λόγους θεωρήσαμε ότι η συμπεριφορά της ΑΤΕ να μην διευκολύνει ταμειακά τη ΣΕΚΑΠ οδήγησε την εταιρεία σε αδιέξοδες οικονομικά καταστάσεις και απομάκρυνε από το διαγωνισμό τους μεγαλύτερους οίκους διεθνώς στον τομέα της σιγαρετοβιομηχανίας, οι οποίοι επέδειξαν αρχικό ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ.
IV. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις η ΣΕΚΕ θα συναινέσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παραιτούμενη του δικαιώματος προτίμησής της.
Η Τράπεζα επέμενε στην αναβολή της Συνέλευσης εκείνης για 10 μέρες, εμείς για 1 μήνα, καθώς βλέπαμε ότι ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για τις διαπραγματεύσεις.
Εν τέλει η Γ.Σ. αναβλήθηκε για τις 7.2.2012.
Φυσικά, όπως προβλέψαμε, στην εν λόγω Γ.Σ. της 7.2.2012 η Τράπεζα δεν ήταν έτοιμη και γι αυτό ζητούσε ολιγοήμερη διακοπή, που όμως δεν προβλέπεται από κανένα νόμο.
Εμείς από την πλευρά μας στην συγκεκριμένη Γ.Σ. καταθέσαμε έγγραφα τις απόψεις μας και συγκεκριμένα:
I. Αποδείξαμε για ποιους λόγους τα γεγονότα δικαίωσαν πλήρως τη ΣΕΚΕ και διέψευσαν την ΑΤΕ και όλους όσους πίεζαν για σύντομη αναβολή.
II. Επαναλάβαμε την πρόθεση της ΣΕΚΕ να διευκολύνει την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΣΕΚΑΠ.
III. Εισηγηθήκαμε τη ματαίωση της συγκεκριμένης Γ.Σ. ως τη μόνη νόμιμη και σοβαρή λύση, πράγμα που δεν έγινε δεκτό από την Τράπεζα.
Αφού η ΑΤΕ κατέληξε στο ότι διακοπή δεν μπορούσε να γίνει, προχώρησε στην πραγματοποίηση της Γ.Σ., οπότε και η ΣΕΚΕ καταψήφισε όλα τα θέματα.
Μετά τα παραπάνω, η ΑΤΕ, χωρίς καμία σχετική διευκρίνιση, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του της 16.2.2012, αποφάσισε την πώληση των 1.849.171 κοινών μετοχών της ΣΕΚΑΠ στην εταιρεία Bommidala.
Η παραπάνω ανακοίνωση κρίθηκε ανεπαρκής ακόμα και από την ίδια την ΑΤΕ και στη συνέχεια, ενδεχομένως και με παρέμβαση των εποπτικών Αρχών, ακολούθησε νέα ανακοίνωση από την Τράπεζα στις 20.2.2012, με την οποία διευκρινίστηκε ότι:
A. Το συνολικό τίμημα για την πώληση του 50,36% των μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. ανέρχεται σε ? 25.414.532,45 (αξία μετοχών, επιστροφή προκαταβολής έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβανόμενα μη διαγραφέντα δάνεια), με βάση την από 15.2.2012 τελική προσφορά της Bommidala Enterpises Ltd., η οποία και έγινε δεκτή από την Τράπεζα.
B. Επίσης, μεταξύ των όρων ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την πώληση των μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., περιλαμβάνεται η εφάπαξ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά από τον Επενδυτή κατά το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.
Στα ανωτέρω περιορίζεται η επίσημη πληροφόρηση που μέχρι στιγμής έχουμε για την συμφωνία αυτή, παρά το ότι μετέχουμε με 34,18% στη ΣΕΚΑΠ.
Είναι προφανές πως η ΑΤΕ δεν θεώρησε αναγκαίο να μας πληροφορήσει για το πόσο πουλά το 50,36% των μετοχών της στη ΣΕΚΑΠ.
Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό;
Πως θα διασφαλιστεί το Δ.Σ. της ΣΕΚΕ από κάθε ενδεχόμενη κατηγορία για απιστία;
Η Διοίκηση της Τράπεζας μπορεί να έλαβε την έγκριση του μετόχου της, της κυβέρνησης, και να αισθάνεται από κάθε άποψη καλυμμένη.
Εμείς;
H τελευταία εξέλιξη συνίσταται στην αποστολή προς τη ΣΕΚΕ της από 28.2.2012 τρισέλιδης επιστολής της εταιρείας Bommidala, στην οποία αναφέρονται οι προτάσεις της για την εξαγορά του 34,18% των μετοχών της ΣΕΚΕ καθώς επίσης και θέματα, που αφορούν τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές των δυο εταιρειών.
Πέραν όλων των άλλων πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μας δημιούργησε καλή εντύπωση, αφενός μεν το γεγονός ότι η πρόταση της ινδικής εταιρείας ισχύει μέχρι 6/3/2012 καθώς επίσης και ότι οι υποδείξεις της προς τη ΣΕΚΕ για το τι πρέπει να κάνει, αφού «η ΣΕΚΑΠ δεν έχει άλλα περιθώρια για άλλη διαδικασία αποκρατικοποίησης και η ρευστοποίηση θα είναι το επόμενο λογικό βήμα».
Η προθεσμία των επτά ημερών αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για διαπραγμάτευση εξαγοράς μιας εταιρείας του μεγέθους της ΣΕΚΑΠ, πολύ δε περισσότερο όταν στο έγγραφο της, η ίδια ινδική εταιρεία μας κάνει γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΑΤΕ διήρκησαν περισσότερο από τρεις μήνες!!
Παρά ταύτα, οι οικονομικές και νομικές υπηρεσίες της ΣΕΚΕ μελέτησαν τις προτάσεις της ινδικής εταιρείας και ακολούθως, μέσα στα ασφυκτικά περιθώρια που της είχαν τεθεί, η ΣΕΚΕ ήταν σε θέση να ζητήσει στις 29/2/2012 (δηλαδή, μια μέρα αργότερα) συνάντηση με τους εκπροσώπους του επενδυτή.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 1/3/2012.
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στη διάρκειά της και από τις δυο πλευρές, οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρώθηκαν.
Τα ανωτέρω είναι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα έως τώρα.
Σε ότι αφορά τις θέσεις της ΣΕΚΕ, υπογραμμίζουμε τα εξής:
1. Η στρατηγική της Τράπεζας στον σχετικό διαγωνισμό ήταν σαφέστατα λανθασμένη. Με το πρόβλημα, που εκείνη δημιούργησε στη ρευστότητα της ΣΕΚΑΠ ένα μήνα πριν το διαγωνισμό, αποθάρρυνε κι εν τέλει έδιωξε πολλούς και σημαντικούς υποψήφιους επενδυτές, όπως αναφέρουμε ανωτέρω.
2. Η Τράπεζα κινήθηκε με γνώμονα αποκλειστικά τα δικά της συμφέροντα και σε καμία περίπτωση εκείνα των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας. Αποφάσισε να μεταφέρει το διαγωνιστικό στοιχείο της διαδικασίας στα δάνεια, έτσι ώστε ό,τι πληρώσει ο επενδυτής να το εισπράξει εκείνη, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους μετόχους. Εάν ο επενδυτής πλήρωνε τις μετοχές, θα ελάμβαναν και οι υπόλοιποι μέτοχοι κάτι που η Τράπεζα, προφανώς και ο Σύμβουλος, δεν ήθελαν. Εάν η ΑΤΕ είχε μόνο μετοχές και τα δάνεια ήταν σε άλλη Τράπεζα, τι θα έκανε; Προφανώς θα ήθελε τίμημα για τις μετοχές. Δυστυχώς, η Τράπεζα αδικεί ακόμη και τον εαυτό της, αφού χαρίζει και τις μετοχές που μόλις πριν λίγο αγόρασε από τη ΣΕΒΑΘ.
3. Εύλογα θα υποστηρίξει ένας καλοπροαίρετος ότι η Τράπεζα πρέπει να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Στην περίπτωση αυτή, είναι απορίας άξιον, λοιπόν, γιατί απαγορεύεται στους άλλους μετόχους να υποστηρίξουν τα δικά τους συμφέροντά.
4. Κύκλοι, εντός κι εκτός της ΣΕΚΑΠ, πιέζουν τη ΣΕΚΕ να δεχθεί την προσφορά της εταιρείας Bommidala. Ορισμένοι εξ αυτών ούτε καν έχουν γνώση του περιεχομένου της. Κυρίως, όμως, οι κύκλοι αυτοί δεν αναλογίζονται τις επιπτώσεις που η αποδοχή της εν λόγω προσφοράς θα έχει στην επιβίωση της ΣΕΚΕ. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν είναι: ότι σε διαφορετική περίπτωση η ΣΕΚΑΠ θα κλείσει, ότι δεν υπάρχει άλλη διαδικασία κ.λ.π.
Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα, από τη στιγμή μάλιστα που επέτρεψαν στην Ινδική εταιρεία να ελέγχει τη ΣΕΚΑΠ για 5 μήνες. Υπενθυμίζεται, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση η ΕΛΒΙΖ πωλήθηκε με μετεξέλιξη της αρχικής διαδικασίας. Δηλαδή, ο Σύμβουλος ζήτησε νέες προτάσεις από παλιούς και νέους ενδιαφερόμενους κι εν τέλει βρήκε αγοραστή. Γιατί άραγε για τη ΣΕΚΑΠ δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία; Δεν υπάρχει πράγματι, ή δεν θέλουμε να υπάρχει;
5. Σε ότι αφορά στην προσφορά της Bommidala για τις μετοχές που η ΣΕΚΕ κατέχει στη ΣΕΚΑΠ, αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει:
I. Την εξόφληση της ΣΕΚΕ για τα καπνά που έχει πωλήσει, δηλαδή το αυτονόητο (!) καθώς, επίσης, και την μελλοντική υλοποίηση των υφιστάμενων παραγγελιών της ΣΕΚΑΠ .
II. Την καταβολή μερισμάτων στην ΣΕΚΕ από πιθανά μελλοντικά κέρδη της ΣΕΚΑΠ.
III. Την αγορά των μετοχών της σε τιμή που, όμως, θα οδηγήσει την ΣΕΚΕ σε σημαντικά ζημιογόνα αποτελέσματα και ουσιαστικά σε διακοπή των εργασιών της, αφού εξαιτίας των ζημιών αυτών θα περιέλθει σε σημαντική δυσκολία χρηματοδότησης της.
Δεν γνωρίζουμε πόσο η ΑΤΕ πώλησε τις μετοχές της, διάφορες πληροφορίες μιλούν για 1 ευρώ για το σύνολο των μετοχών!
Στην περίπτωση που ισχύουν όσα ακούγονται, αφενός είναι απορίας άξιον γιατί στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα ομιλεί για πώληση μετοχών κι αφετέρου επιβεβαιώνεται ότι η Τράπεζα έδωσε προτεραιότητα στα δάνεια που παρείχε και όχι στις μετοχές.
Ως γνωστόν, όμως, η Τράπεζα έχει την ευχέρεια να διαγράφει και δάνεια και αξία μετοχών, γιατί έρχονται οι Έλληνες φορολογούμενοι, μέσω της Πολιτείας, και καλύπτουν τις ζημίες και τις ανάγκες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Για τις ζημίες που θα υποστεί η ΣΕΚΕ ποιος θα νοιαστεί;
Ποιος θα τις καλύψει;
Εάν η ΣΕΚΕ πουλήσει τις μετοχές σε τιμή κατώτερη από την τιμή κτήσης, τότε η εταιρεία θα κινδυνέψει να μπει στις διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του Ν. 2190/1920.
Κύριοι Μέτοχοι,
από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ΣΕΚΕ είναι αναγκασμένη να ζητήσει αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για είκοσι ημέρες, κάνοντας σαφές ότι καλοπροαίρετα θα προσέρθει στις διαπραγματεύσεις με την ινδική εταιρεία, παράλληλα όμως ότι πριν ολοκληρωθούν, επ ωφελεία όλων των πλευρών αυτές και αποτυπωθούν σε επίσημα νομικά κείμενα, δεν θα συναινέσει σε οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ.

Οι εκπροσωπούντες τη Μέτοχο ΣΕΚΕ Α.Ε.
Παναγιώτης Ταρενίδης Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΕ Α.Ε.
Κων/νος Χατζηελευθεριάδης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΕ Α.Ε.
Θεόφιλος Παπαδόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΣΕΚΕ Α.Ε.

Σχετικά Άρθρα