Γενική

Νίκος / συνταξιούχος πατέρας ανέργου

Γιατί ο Δήμαρχος δεν ενημερώνει τους ανέργους για το πρόγραμμα που θα δώσει δουλειά σε 600 συμπολίτες μας.

Σχετικά Άρθρα