Γενική

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Ξάνθης μοιράζει τρόφιμα στα μέλη του

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Ξάνθης ανακοινώνει θα γίνει διανομή τροφίμων για το 2012. Τα δικαιολογητικά για τα τρόφιμα του 2012 είναι: Αίτηση υπεύθυνη δήλωση χορήγησης τροφίμων συμπληρώνεται στο σύλλογο. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 για το γνήσιο της υπογραφής και για τους δύο συζύγους, επικυρωμένη από το ΚΕΠ. Ότι δεν έχω κάνει τα χαρτιά μου σε άλλο φορέα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (Από τον Δήμο ή ΚΕΠ πρόσφατο). Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο σε φωτοτυπία Α4 επικυρωμένες από το ΚΕΠ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. έτους 2011 σε φωτοτυπία Α4 επικυρωμένο από το ΚΕΠ . Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση απαιτείτε υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αιτήσεις για τα τρόφιμα του 2012 αρχίζουμε να δεχόμαστε από 16/02/2012 έως 22/03/2012 Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα 18:30 έως 20:30. Οι ώρες της διανομής είναι: την Παρασκευή 17/2/2012 από 5:30 έως 7:30. Το Σάββατο 18/2/2012 από 10:00 έως 6:00 μ.μ. και την Κυριακή 18/2/2012 από 10:00 έως 4:00 μμ.μ. ΤΗΛ/ΝΟ-ΦΑΞ: 2541025560, Internet site : www.triteknoixanthis.blogspot.com, Email : [email protected], Κιν. 6941617333 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΟΣ Ε. ( Πρόεδρος ),Κιν. 6941617334 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κ. ( Γεν. Γραμματέας )

Σχετικά Άρθρα