Γενική

Ανάστατοι και οι Ξανθιώτες Επιμελητηριακοί

Παρέμβαση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) σχετικά με την κατάργηση υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

Η Πρόταση της Τρόικα για κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια στόχο έχει τις ίδιες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επωφελούνται από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων. Ανάστατοι και οι Ξανθιώτες Επιμελητηριακοί αφού αν ισχύσει κάτι τέτοιοι κανείς επιχειρηματίας δεν θα πληρώνει την συνδρομή του και θα έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του Επιμελητηριακού Θεσμού. Τα παραπάνω επισημαίνει και η Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και ειδικότερα παρατηρεί: Η πρόταση της Τρόικα για κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια δεν γίνεται για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων όπως επικαλούνται. Άλλωστε το ποσό που καταβάλλεται, 60 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο το έτος ανά επιχείρηση, είναι δυσανάλογο των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρονται ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, σε θέματα όπως το φορολογικό, ασφαλιστικό, χρηματοδότηση, ευρωπαϊκά προγράμματα, εκθέσεις, συνεργασία επιχειρήσεων, περιβαλλοντικά κ.λπ. Για το λόγο αυτό άλλωστε και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. όπως στη Γερμανία, η εγγραφή των επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική.
Η πρόταση της Τρόικα τεκμαίρεται ότι υποβλήθηκε μετά από υπόδειξη ντόπιων υποβολέων που σκοπό έχουν αφενός την συρρίκνωση του Επιμελητηριακού Θεσμού και των Επιχειρήσεων που τα Επιμελητήρια εκπροσωπούν, και αφετέρου την αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μικρομεσαίων τις οποίες ενισχύουν και στηρίζουν επιστημονικά τα Επιμελητήρια.
Φαίνεται ότι κάποιοι επιθυμούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και σε συνδικαλιστικό να μην έχουν φωνή, και να εναποθέσουν την αγωνία τους για το σήμερα και την ελπίδα τους για το αύριο σε άλλους.
Ξεχνούν την συμβολή των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματικότητα, στην ομαλή λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στην ίδρυση Υπηρεσίας μιας Στάσης στα Επιμελητήρια για την σύσταση επιχειρήσεων και την επικείμενη σύσταση Γραφείων έκδοσης αδειών λειτουργίας στις επιχειρήσεις.
Ξεχνούν ότι τα Επιμελητήρια δεν επιδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Για το λόγο αυτό το ΒΕΑ επισημαίνει ότι, όποιοι επιθυμούν την συρρίκνωση του Επιμελητηριακού Θεσμού και του συνδικαλιστικού κινήματος των μικρομεσαίων να τοποθετηθούν δημόσια και όχι να κρύβονται πίσω από προτάσεις της Τρόικα περί επιχειρηματικότητας.

Σχετικά Άρθρα