Γενική

Όλα έχουν ένα τέλος…

Όλα κάποτε τελειώνουν και για τον Σωκράτη Ξυνίδη, για τον οποίο φαίνεται ότι ο κύκλος του ως βουλευτής φτάνει στο τέλος του! Είναι προσόν για έναν άνθρωπο και δη έναν επιτυχημένο Δικηγόρο, να ξέρει πότε πρέπει να σταματήσει την καριέρα του. Και είναι βέβαιο, ότι αυτό το προσόν το έχουν μόνο όσοι κατέχουν το «γνώθι σαυτόν» και ξέρουν, ότι έχουν δώσει όσα μπορούν σε κάποιον τομέα. Πλέον, με όπλο την εμπειρία, ο Βαγγέλης Αργύρης –ίσως από κάποιο άλλο πόστο- συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη μας. (Θα το κάνει όμως;).

Σχετικά Άρθρα