Γενική

Υπεγράφησαν από την Περιφέρεια επιχορηγήσεις ύψους 4.533.643,34

Υπεγράφησαν σήμερα (Τρίτη 7 Ιουνίου 2011) από το γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιο Σώκο δεκαεννέα (19) πληρωμές για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, στο πλαίσιο καταβολής επιχορηγήσεων του Ν.3299/2004 και του Ν.2601/1998, ύψους 4.533.643,34€ εκ των οποίων: ‘Eξι (6) αφορούν την καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης ποσοστού 50%, ύψους 1.279.922,14€, με χωρική κατανομή δύο (2) στο Ν. Καβάλας (ύψους 355.766,95€), (μία)1 στο Ν. Δράμας (ύψους 151.887,38€), (μία) 1 στο Ν. Ξάνθης (ύψους 381.125,03€) και δύο (2) στο Ν. Έβρου (ύψους 391.142,78€). Οχτώ (8) αφορούν καταβολή τελευταίας δόσης επιχορήγησης, ύψους 2.178.134,49€, κατόπιν ολοκλήρωσης, με χωρική κατανομή (μία) 1 στο Ν. Καβάλας (ύψους 185.642,35€), (τέσσερις) 4 στο Ν. Έβρου (ύψους 1.811.218,05€) και (τρεις) 3 στο Ν. Δράμας (ύψους 721.274,09€), Μία (1) αφορά επιδότηση επιτοκίων του Ν.2601/98 ύψους 1.762,14€ στο Ν. Καβάλας, Μία (1) αφορά προκαταβολή επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή του 50% ύψους 205.636,00€ στο Ν. Καβάλας και Τρεις (3) αφορούν πληρωμή leasing ύψους 328.188,54€, με χωρική κατανομή (μία) 1 στο Ν. Καβάλας (ύψους 275.526,96€) και δύο (2) στο Ν.Δράμας (ύψους 52.661,58€).

Σχετικά Άρθρα