Γενική

Γ. Τσεγγελίδης: «Όπως και να το κάνουμε, είναι 1000 γέροι πάνω»


Απόφαση να παύσει τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση για την περαιτέρω προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του πρώην Δήμου Σταυρούπολης, για την συνένωση της με το Δήμο Ξάνθης, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης και την προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης προκειμένου να καταλήξει. Η XanthiNews απευθύνθηκε στον πρώην Δήμαρχο και μέλος της επιτροπής κ. Γιάννη Τσεγγελίδη να τοποθετηθεί επί του κρίσιμου ζητήματος. Όπως είπε ο ίδιος μόνο με τον Δήμο Ξάνθης μπορεί να προχωρήσει η ορεινή περιοχή, αλλά έθεσε τον προβληματισμό περί ανυπαρξίας κοινωνικού και οικονομικού ιστού, λόγω του πληθυσμού που αποτελείται από υπερήλικες.

Ο πρ. Δήμος Σταυρούπολης δεν μπορεί να παλέψει για τον Καλλικράτη
Ρεπορτάζ: Νάντια Νάκου

Η προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια από τον πρώην Δήμο Σταυρούπολης για την ακύρωση του σχεδίου Καλλικράτης ήταν αυτό που έδινε ελπίδα στον πρώην Δήμαρχο κ. Γιώργο Καρασακαλίδη, όπως μας δήλωσε στην αρχή της εβδομάδος. Είχε προηγηθεί όμως μια απόφαση της οικονομικής επιτροπής που δεν δίνει αυτό το δικαίωμα. Το μέλος της και επίσης πρώην Δήμαρχος του ορεινού οικισμού κ. Γιάννης Τσεγγελίδης αναφέρθηκε στο ζήτημα: «Ήμουν στην οικονομική επιτροπή όταν λήφθηκε η απόφαση. Το θέμα ήταν να πληρωθούν οι συγκεκριμένοι δικηγόροι και τελικώς η απόφαση ήταν αρνητική για την πρώην Δημαρχεία. Υπό τις παρούσες συνθήκες που γενικότερα επικρατούν στον τόπο μας αν υπάρξει προοπτική είναι μόνο μέσα από τον Δήμο Ξάνθης. Μικροί Δήμοι με 1000 παππούδες πληθυσμό δεν μπορούν εξ ιδίων να συντηρηθούν. Πρόθεση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να τους υπερασπιστεί. Φάνηκε και στο τελευταίο συμβούλιο με κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το Δήμο σχετικά με ένα πολύ μεγάλο έργο που θα βελτιώσει το δρόμο, με κάποια μουσεία που ετοιμάζονται οι μελέτες για να γίνουν».
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΜΕ 1000 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ»
Για τα προβλήματα που φάνηκαν κατά τους πρώτους μήνες του Καλλικράτη μας είχε μιλήσει ο κ. Καρασακαλίδης την Τρίτη. Σήμερα ο κ. Τσεγγελίδης δίνει άλλη μια οπτική γωνία: «Προβλήματα ούτως ή άλλως είχαμε. Δεν είναι θέμα το κατά πόσο ένας Δήμαρχος το παλεύει ή δεν το παλεύει στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Όπως και να το κάνουμε, είναι 1000 γέροι πάνω. Η κρίσιμη ομάδα που λέμε. Στην πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι. Για ποιον κοινωνικό και οικονομικό ιστό μπορούμε να μιλήσουμε; Η Σταυρούπολη είναι ένα δείγμα το τι συμβαίνει στην περιφερειακή Ελλάδα. Δεν είναι σε καλύτερη μοίρα οι άλλοι Δήμοι.
Άλλα είναι τα σοβαρά προβλήματα. Μήπως μας φορτώσουν κέντρο αλλοδαπών στο στρατόπεδο. Μήπως έρθει και η σειρά μας μετά από τον Έβρο και τη Ροδόπη».
Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Α) Την παύση οποιασδήποτε περαιτέρω δικαστικής ενέργειας από τους δικηγόρους Κώστα Χρυσόγονο και Μελέτιο Μουστάκα, που αφορούν την υπόθεση που τους ανατέθηκε από τον πρώην Δήμο Σταυρούπολης, όπως ακριβώς αναφέρεται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης αφενός μεν διότι ο Δήμος Ξάνθης έχει αποδεχτεί τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 για το νέο Δήμο Ξάνθης (που προήλθε από τη συνένωση του πρώην Δήμου Ξάνθης και του πρώην Δήμου Σταυρούπολης), αφετέρου δε διότι ο Δήμος Ξάνθης διαθέτει Νομική Υπηρεσία, που στελεχώνεται από δύο δικηγόρους παρ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή, με τους οποίους δύναται να συνεχίσει όποια δικαστική ενέργεια αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή που αφορά την εν λόγω υπόθεση,
Β) Την μη άσκηση περαιτέρω αίτησης ακυρώσεως κατά της με αριθμό 4/2011 απόφασης της Β Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 και
Γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το αρμόδιο όργανο, τη μείωση της αμοιβής των δικηγόρων Κώστα Χρυσόγονου και Μελέτιου Μουστάκα, στο ποσό των 5.000 ευρώ για έκαστο αυτών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για όλες τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που έχουν γίνει από αυτούς μέχρι σήμερα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και 281 ΚΔΚ.
Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς προκειμένου να γίνει αποδεκτή με έγγραφη δήλωσή τους.

Σχετικά Άρθρα