Γενική

Θεόδωρος / παπάς

Αληθεύει ότι θα περικοπούν οι μισθοί των κληρικών κατά 50% και τη διαφορά θα κληθεί να την καταβάλλει από πόρους της η Μητρόπολη Ξάνθης;

Σχετικά Άρθρα