Γενική

Μας απάντησε το ΚΑΠΗ ότι είναί νόμιμα τα οδοιπορικά

Μα εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι νόμιμα, το πολιτικό κομμάτι της υπόθεση εξετάσαμε όχι το ποινικό κ. Παπασταματίου. Ότι δηλαδή οι υπάλληλοι χωρίς να μετακινούνται παίρνουν έξοδα κίνηση. Και ότι αυτοί που μετακινούνται εκτός από τα πρώτα έξοδα κίνησης παίρνουν και την ημερήσια αποζημίωση, από πάνω. Αυτό είναι απόρροια πιέσεων συνδικαλιστικών προς πολιτικούς ανά εποχή και έχει καθιερωθεί κακός, κάκιστα μάλιστα μόνο στους ΟΤΑ της χώρας. Δεν ισχύει δηλαδή για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους!!! (Είναι να τραβά τις τρίχες σου η Ελλάδα μας!!!).

Σχετικά Άρθρα