Γενική

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις άνεργες γυναίκες

Λήγει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64» για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 ο οποίος περιλαμβάνει οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, 8. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο) και τον Άξονα Προτεραιότητας 8 ο οποίος περιλαμβάνει (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) .
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στηνιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, στις «Νέες Δράσεις – Προγράμματα», Πρόγραμμα 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

Σχετικά Άρθρα