Γενική

Συνέδριο Δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ελευθέρων των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης. συμμετείχε στις εργασίες του 8ου συνεδρίου του «Δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ελευθέρων των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών» (European GMO-Free Regions Network) που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας στις 22-23 Νοεμβρίου 2010. Στις εργασίες του συνεδρίου ανακοινώθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του Δικτύου οι οποίοι είναι: Στα πλαίσια αυτά και δεδομένης την συμμετοχής της Υπερνομαρχίας Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης στην ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη μιας ενιαίας σήμανσης Μη Γ.Τ. τροφίμων σε όλη την Ε.Ε., ο εκπρόσωπος του Υπερνομάρχη κου Κων. Τάτση και υπεύθυνος για τα θέματα του Δικτύου Δρ. Λάμπρος Τσούργιαννης, παρουσίασε μία πρωτότυπη έρευνα που εκπόνησε η Yπερνομαρχία, σχετικά με την διερεύνηση των στάσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών σχετικά με τα Μη Γ.Τ. τρόφιμα στην περιοχή ευθύνης της. Τα αποτελέσματα της μελέτης που αποτελεί μία έρευνα πιλότο για την διενέργεια παρόμοιων μελετών και στις άλλες περιφέρειες του Δικτύου, έγιναν πλήρως αποδεκτά από το Δίκτυο.

Σχετικά Άρθρα