Γενική

Απαράδεκτο το ΠΑΣΟΚ που απαξιώνει την Θράκη

Και όχι μόνο την απαξιώνει αλλά και την υποβαθμίζει με το κλείσιμο του Στρατιωτικού νοσοκομείου της Ξάνθης. Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να πάρει θέση και ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης αλλά και ο κ. Μάντατζη Τσετήν. Να μας πουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τι θα άνουν για να προασπισθούν τα συμφέροντα του τόπου μας;

Σχετικά Άρθρα