Γενική

Αποφασιστικός

Το έλυσε το θέμα του τσιγάρου ο καπνιστής προϊστάμενος δημόσιας υπηρεσίας του νομού Ξάνθης. Με αποφασιστικότητα και χωρίς πολλές περιπλοκές. «Όποιος θέλει μπορεί να βγαίνει έξω… Όταν καπνίζω». (Αλλιώς θα φύγω εγώ και αν γίνει η δουλειά σας να με γράψετε).

Σχετικά Άρθρα