Γενική

Αθάνατο το ΠΑΣΟΚ της αγροτιάς

Τα πήρα μεταφορικά αλλά και στην πραγματικότητα τα μπιλιετάκια της περαίωσης οι Ξανθιώτες επαγγελματίες λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Από αυτήν την διαδικασία όμως δεν εξαιρέθηκαν οι αγρότες, και κυρίως αυτοί που εντάχθηκαν σε Σχέδια Βελτίωσης και άλλα επενδυτικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Έτσι τα πρώτα ραβασάκια έφτασαν (και πριν αλλά κυρίως μετά τις εκλογές) και η ταρίφα κυμαίνεται γύρω στα2000 ευρώ «το κεφάλι». Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν στην Β ΔΟΥ Ξάνθης «ουκ αν λάβεις, παρά του μη έχοντος». (Και από του έχοντος πάντως ουκ αν λάβεις αγαπητέ μου έφορα!!!).

Σχετικά Άρθρα