Γενική

Ανακοίνωση της Α.Δ. Ξάνθης για την λειτουργία των γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων ενόψει εκλογών

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, σας ενημερώνει ότι ενόψει των προσεχών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών 2010 που θα διεξαχθούν την 07.11.2011 και 14.11.2010 τα γραφεία ταυτοτήτων των υφισταμένων μας Υπηρεσιών ήτοι του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Ξάνθης, του Αστυνομικού Τμήματος Γενισέας, του Αστυνομικού Τμήματος Εχίνου και του Αστυνομικού Τμήματος Σταυρούπολης θα λειτουργήσουν ως ακολούθως :
1. Τα Σάββατα 06 και 13.11.2010 από ώρες 08.00 έως 18.00
2. Την Κυριακή 07 και 14.11.2010 από την έναρξη της ψηφοφορίας μέχρι τη λήξη αυτής, ήτοι από την 07.00 έως τις 19.00.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκδοσης – αντικατάστασης θα εκδίδεται άμεσα δελτίο ταυτότητας στους ενδιαφερόμενους ακόμη και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από αυτούς, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Επιπροσθέτως το γραφείο διαβατηρίων που λειτουργεί στο ισόγειο της Αστυνομικής Διευθύνσεως Ξάνθης θα λειτουργήσει τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες κατά τα διήμερα 06 – 07.11.2010 και 13-14.11.2010 για την παράδοση των ήδη εκτυπωθέντων διαβατηρίων στους δικαιούχους για ενδεχόμενη χρήση αυτών ως αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Σχετικά Άρθρα