Γενική

Το κοινό

Αναμφισβήτητα πρόκειται για ισχυρή υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο του Μιχάλη Στυλιανίδη. Υποψήφιος στην Ξάνθη, αν και κατάγεται από την Σταυρούπολη, ένας παλιός αυτοδιοικητικός ο Γιάννης Τσεγγελίδης. Δήμαρχος στην ορεινή και νυν ξενοδοχοαγρότης γνωρίζει όσοι ελάχιστοι τα αυτοδιοικητικά αλλά και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Δεν τον επέλεξε τυχαία ο Μιχάλης Στυλιανίδης, που έχει με τον υποψήφιό του και ένα κοινό χαρακτηριστικό. (Και οι δυο αγαπούν την οινοποίηση και το καλό κρασί).

Σχετικά Άρθρα