Γενική

Πρώτος

Ισχυρή, πανίσχυρη η υποψηφιότητα του Μανώλη Τσέπελη με το συνδυασμό του Μ. Στυλιανίδη. Όχι μονάχα διότι ο «πρόεδρος» είναι ο λεγόμενος «ισχυρός άνδρας» της ΔΕΥΑΞ, εκείνος που πρακτικά διοικεί την επιχείρηση. Ούτε μονάχα επειδή προσέφερε σημαντικά στην πόλη και στις γειτονιές της λειτουργώντας ως «δεξί χέρι» του δημάρχου. Είναι και που θεωρητικώς είναι αυτή τη στιγμή πρώτος. Από όσους συνυποψήφιους του βάζουν και σ αυτές τις εκλογές καθώς στις προηγούμενες τους είχε περάσει όλους σε σταυρούς. (Για να δούμε θα επαναλάβει τον άθλο του;).

Σχετικά Άρθρα