Γενική

«Σταυρομαζώχτρες στο Στυλιανιδοψηφοδέλτιο»

Να και ένα ειδικό πλεονέκτημα που έχει στον πρώτο γύρο, ο συνδυασμός Μ. Στυλιανίδης: το ψηφοδέλτιό του βρίθει λέει από «σταυρομαζώχτρες». Αντιδήμαρχοι και πρόεδροι οργανισμών έχουν κινηθεί σε προοπτική τετραετίας. Με εξυπηρετήσεις σε κόσμο, με προβολή και δημοσιότητα, είναι και η εντατική τους προσπάθεια καθώς ορισμένοι επιδιώκουν να καταταγούν στις πρώτες θέσεις στοχεύοντας στο «μετά». (Όλα αυτά, στο «σακούλι Στυλιανίδη» καταλήγουν…).

Σχετικά Άρθρα